De Boodschap
Kabinet van de President

Staatshoofd installeert commissie om uitkomsten achtste VIDS-conferentie te realiseren

Regeringsleider Chandrikapersad Santokhi heeft een presidentiële commissie geïnstalleerd om de uitkomsten van de achtste VIDS-conferentie te bestuderen en te realiseren. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft onmiddellijke en volledige grondwettelijke erkenning van de inheemse volken geëist. Dit is een van de resultaten van de conferentie welke van 27 tot en met 29 augustus 2022 werd gehouden te Washabo in West-Suriname. De besluiten van de conferentie zijn toen vervat in een document en overhandigd aan het staatshoofd. Op donderdag 2 februari 2023 heeft de installatie van de commissie onder voorzitterschap van Monique Pool plaatsgevonden.

President Santokhi heeft in zijn toespraak tijdens de installatie benadrukt dat er voldoende draagvlak nodig is om de uitkomsten van de achtste VIDS-conferentie te realiseren. De commissie bestaat uit 21 leden met verschillende referentiekaders en kundigheid. “Daarom is de samenstelling van de commissie ook opgebouwd uit vertegenwoordigers uit alle regio’s, waarin de inheemse gemeenschappen geconcentreerd zijn. Ik stel u daarom voor om naar gelang uw deskundigheid op te splitsen in subcommissies, teneinde verschillende beleidsgebieden simultaan te kunnen aanpakken,” aldus de regeringsleider. De president hoopt dat eenieder hard zal werken om de diverse vraagstukken van de doelgroep aan te pakken.

VIDS-voorzitter Muriël Fernandes heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aangegeven ingenomen te zijn met de installatie van de commissie. “We kijken uit naar een goede samenwerking. Het is important om naar de juiste mensen te luisteren, wanneer je beleid maakt voor de inheemse volkeren. De VIDS is daar de ideale partner voor,” aldus de VIDS-voorzitter en dorpshoofd van Cassipora.