De Boodschap
Kabinet van de President

Stakeholders accorderen VN Country Implementation Plan 2022-2023

Ruim vier maanden na de start van het formuleringsproces hebben betrokken actoren gezamenlijk het Country Implementation Plan (CIP)2022-2023 bevestigd. Dit moment vond plaats op woensdag 15 juni 2022 bij het directoraat Internationale Samenwerking waarbij directeur Astrid Belliot-Buitenman en United Nations Resident Coördinator ad Interim, Dennis Zulu het plan tekenden. Het document dient om het nieuwe Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework 2022-2026 op lokaal niveau te operationaliseren. Dit raamwerk is een belangrijk instrument voor de planning en uitvoering van de ontwikkelingsactiviteiten van de Verenigde Naties (VN) tegen de achtergrond van de 2030-agenda.

Met het CIP zijn de prioriteiten naar boven gehaald, die bereikt moeten worden met behulp van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die Suriname nastreeft. Het is de bedoeling dat elk van de landen in het Caribisch gebied een CIP creëert dat de lokale interpretatie is van de Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework (MCSDCF). “We zijn in de afgelopen maanden met ondersteuning van de VN en verschillende ministeries op basis van hun taakgebieden nagegaan wat te doen om zo goed als mogelijk de ontwikkeling op verschillende gebieden ter hand te nemen”, stelt directeur Belliot-Buitenman.

Het einddocument CIP richt zich volgens de functionaris op een aantal projecten die in de komende periode uitgevoerd zullen worden om zodoende het uiteindelijke doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken. “Dit is een plan dat ons als VN, de regering van Suriname en andere partners samenbrengt om te zien hoe we kunnen samenwerken en de doelstellingen kunnen bereiken”, vult de United Nations Resident Coördinator ad Interim, Dennis Zulu aan. Als belangrijke issues zijn onder meer klimaatverandering en werkgelegenheid genoemd. De mogelijkheid bestaat voor het creëren van ‘groene banen’ die kunnen helpen aan een klimaatvriendelijke economie. “De VN beschikt over alle specialisten om Suriname hierbij te ondersteunen”, aldus de UN-functionaris.