De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Start registratiecampagne koopkrachtversterking

Op dinsdag 31 januari jongstleden heeft de lancering van het Sociaal Programma van de regering-Santokhi plaatsgevonden op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Via het Sociaal programma worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Het registratieproces voor deze koopkracht versterking van het Sociaal Programma van de overheid begint op maandag 27 februari 2023. Dit zal fysiek om 09.00 uur plaatsvinden in Paramaribo. Behalve de fysieke registratie, zal landelijk de online registratie ook op maandag 27 februari 2023 starten. Dit kan via https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-volkshuisvesting/request-form/ en geldt voor alle districten.

 

Huishoudens met een gezinsinkomen van netto SRD 6.000,- of minder komen in aanmerking voor een koopkrachtversterking van SRD 1800,- per maand. De uitbetaling van de koopkrachtversterking vindt plaats met terugwerkende kracht vanaf januari 2023.

Mensen van Paramaribo die in aanmerking willen komen voor de koopkrachtversterking, kunnen zich registreren bij een van de Sozavo wijkkantoren in hun ressort.

Het registratieproces in de overige districten zal ook zo spoedig mogelijk van start gaan. Dit zal tijdig via alle mediakanalen worden bekendgemaakt.

Wie kan koopkrachtversterking aanvragen?

Vereiste:

Meerderjarige Surinamer (21 jaar en ouder)

Wie mag aanvragen?

Gezinshoofd of alleenstaande persoon met een netto maandinkomen van SRD 6.000 of minder.

De aanvraag wordt ingediend bij het SoZaVo wijkkantoor in het district waar de aanvrager staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Benodigde stukken (documenten) door de aanvrager in te dienen afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

De mensen in Paramaribo kunnen zich registreren bij de volgende wijkkantoren: