De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Startsein opzet trainingscentrum voor de melkveehouderij en model melkveebedrijf te Oryza

Op vrijdag jongstleden is het startsein voor het opzetten van een trainingscentrum voor de melkveehouderij en model melkveebedrijf door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gegeven te Oryza in het district Saramacca.

Het initiatief hiertoe komt van het Agrarisch Adviesraad van Saramacca die de melkproductie de afgelopen jaren sterk zag dalen. Zij kwamen tot de conclusie dat de melksector in het bijzonder in Saramacca nieuw leven ingeblazen kon worden door het opzetten van een model melkveebedrijf door het ministerie van LVV in coördinatie met lokale melkboeren. Dit melkveebedrijf zal dienen als praktijk- en kenniscentrum voor onder andere ‘on the job’ trainingen voor studenten alsook bijscholing aan bestaande boeren on efficiënter te produceren. Ook zal aldaar een genenbank worden opgezet van meerder grassoorten met daaraan gekoppeld informatie over vereiste bodemtype, bemesting en meer.

Op het melkveebedrijf zal ook rasverbetering plaatsvinden met het oog op niet alleen een hogere melkproductie, maar ook een goed temperament bij het vee, hittebestendigheid, een betere gezondheid en een grotere weerstand tegen ziekten en plagen. In de naaste toekomst zal aldaar ook onderzoek worden verricht naar gedeeltelijke of volledige vervanging van importvoer door lokale grondstoffen.

Onder de aanwezigen waren de districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga, de dc van Wanica Noord-west, Bholanath Narain, de voorzitter van Veeteelt Coöperatie Saramacca en omstreken Rawi Narain, DNA-lid Radjindrekoemar Debie, melkveeboeren en overige stafleden van het ministerie van LVV.