De Boodschap
Kabinet van de President

Sterke koersdaling; Centrale Bank houdt vinger aan de pols

De daling van de wisselkoers heeft zich de afgelopen dagen snel en verrassend ingezet. Maatregelen in de overheidsfinanciën en een goede afstemming tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën en Planning maken dat de groei van de geldhoeveelheid redelijk onder controle is. Sanjay Gaurisankar, hoofd Financiële Markten van de moederbank, laat optekenen dat een te grote SRD-liquiditeit een voedingsbodem is voor koersstijgingen. “Zolang we de geldgroei heel goed kunnen beheersen neemt het risico af.” De bankfunctionaris zegt dat de Centrale Bank de huidige ontwikkeling blijft volgen en monitoren.

Er wordt rekening mee gehouden dat er personen kunnen zijn die deze koersdaling zullen proberen te stuiten en opwaarts te beïnvloeden. Echter zou dat volgens Gaurisankar van kortstondige duur kunnen zijn, omdat het aanbod aan vreemde valuta momenteel ruim is. Hij zegt dat er daarnaast andere beleidsmaatregelen zijn die ingezet kunnen worden om omhoog stuwing van de koers te voorkomen. Het Platform Koersstabilisatie staat nog steeds overeind alsook het contact tussen dit team en de financiële autoriteiten. Gaurisankar: “De vinger wordt aan de pols gehouden, de monitoring vindt constant plaats en wanneer de omstandigheden daar zijn om in te grijpen, worden de beleidsopties ingezet.”

De CBvS-functionaris zegt dat personen die over grote hoeveelheden valuta beschikken, deze nu wel zullen proberen te verkopen. Echter merkt hij op dat deze verkopen ook een verruiming van het aanbod betekenen. “En een verruiming van het aanbod – vooral onder omstandigheden waar de vraag achterblijft – gaat alleen leiden tot een wisselkoersdaling. De risico’s van een wisselkoersdaling zijn daarom groter dan de risico’s van een wisselkoersstijging.” Volgens Gaurisankar kan het altijd de andere richting opgaan, maar hij voegt eraan toe dat de randvoorwaarden om dit te voorkomen, ook aanwezig zijn.

Vermeldenswaard is dat er na 30 jaar weer een scherpe koersdaling plaatsvindt. De laatste keer was dat volgens Gaurisankar in 1995. “Dat was de enige periode dat er een langdurige wisselkoersdaling optrad.” De Bankfunctionaris geeft aan dat deze trend zich in mei 1995 inzette en tot december van dat jaar aanhield, totdat de koers zich stabiliseerde. Hij brengt de koers van Sf 406,- per USD van die periode in herinnering. “Dat jaar is de oorsprong geweest van dit wisselkoersniveau dat gedurende een lange periode aanhield.”