De Boodschap
Kabinet van de President

Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname moet hoeksteen zijn voor ontwikkeling

De Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname moet de hoeksteen zijn voor duurzame ontwikkeling. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 18 februari bij de opening van het gebouw van de CENASU, die ressorteert onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het staatshoofd bleef stilstaan bij de potentie van onderwijs voor de ontwikkeling van de Surinaamse mens en maatschappij. Hij noemde CENASU een centrum van ontwikkeling voor de totale samenleving en voor alle ontwikkelingsgebieden. Eveneens moet het een centrum zijn voor alle ministeries om ervoor te zorgen dat de departementen via onderwijs die opleiding, kennis en vaardigheden krijgen zodat ze allemaal een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling.

Het staatshoofd wees erop dat er momenteel binnen de private sector een groot tekort is aan arbeiders, terwijl er sprake is van werkloosheid. Hij spreekt van een contradictie door onvoldoende afstemming tussen wat de markt nodig heeft en het hebben van een marktgericht onderwijssysteem. “Dat moet zo snel mogelijk geïntegreerd worden, samen met de stakeholders”, aldus de president. Hij erkent dat de regering ervoor zorg moet dragen dat dit programma niet alleen op technisch en ministerieel niveau succesvol is, maar ook succesvol wordt ingekaderd in het totale beleid van de regering. Het staatshoofd benadrukt dat niemand gemotiveerd zal zijn, wanneer er druk wordt meegemaakt, hoe mooi het programma ook mag zijn.

Hij stelde verder dat Suriname op weg is naar stabiliteit en groei en dat er daarvoor gemotiveerde mensen nodig zijn. De samenleving zal terugkrijgen wat zij gebracht hebben als offer voor de hervorming van de economie. Het project kan, aldus het staatshoofd, dan met meer motivatie, liefde en draagvlak uitgevoerd worden. President Santokhi merkte op dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur los van de aanstaande verbetering en stabilisatie in crisistijd erin geslaagd is een “prachtig programma te initiëren in een prachtig gebouw”. Hij feliciteerde het departement en bedankte tevens de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor de ondersteuning van het project.

Het staatshoofd besloot zijn toespraak met een uitspraak van Albert Einstein, namelijk: “De ultieme kunst van de leraar is om vreugde te wekken in creatieve expressie en kennis”. Verder citeerde hij Mahatma Gandhi: “Om echt vrede te kunnen onderwijzen in de wereld, zal je moeten beginnen bij de kinderen”. President Santokhi voegde hieraan toe: “Om onze kinderen te kunnen onderwijzen zullen wij beginnen bij onze leerkrachten”. Met CENASU wordt volgens hem daartoe de aanzet gegeven.

CENASU is opgericht op 11 november 2011 en heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot een instituut voor professionalisering. CENASU is verantwoordelijk voor de professionalisering van onderwijsgevenden en niet onderwijsgevenden. De realisatie van het CENASU was een van de prioriteiten van de Ronde Tafel Conferentie die in februari 2010 door de onderwijsvakbonden is gehouden. Daar is onder andere gezegd dat permanente nascholing van leerkrachten nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.