De Boodschap
Kabinet van de President

Stichting Rumas ondersteunt regering bij project wijken in ontwikkeling

De stichting Rumas heeft een sessie gehouden voor de vertegenwoordigers van de presidentiële werkgroep Wijken In Ontwikkeling Paramaribo (WIO P). De sessie is bedoeld om de groep tools aan te reiken, om de problemen in wijken te identificeren en oplossingen aan te dragen. Het doel is om de groep te trainen in groepsmobilisatie om uiteindelijk zelfredzaamheid van de groepen te bevorderen. Voorzitter Harold Pultoo stelt dat dit van eminent belang is gezien de tijd van crisis waaronder alle burgers van de wereld gebukt gaan. De sessie vond plaats op 28 december 2022. 

De voorzitter benadrukt dat het niet een ideale situatie is dat de regering oneindig pakketten verstrekt aan burgers. De samenleving moet ook in staat zijn om zelfvoorzienend te zijn. Hij doelt hiermee op, onder andere, de samenleving bijscholen om te planten voor de eigen behoeftevoorziening. De werkgroep zal, in samenwerking met verschillende ministeries, zich inzetten om de beoogde ontwikkeling in achtergestelde buurten tot stand te brengen. Ook zal de werkgroep in 2023 de president adviseren over een betere uitvoering van het sociaal beleid, zodat sociaal zwakkeren voldoende de effecten hiervan merken. De werkgroep WIO P is bezig een integraal programma uit te voeren inzake adequate huisvesting, waarbij centraal staan; veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast maakt de werkgroep zich ook sterk voor intensieve persoonlijke begeleiding op zowel financieel als immaterieel gebied.

Alle interventies die WIO P in projecten pleegt, vinden plaats in het kader van duurzame armoedebestrijding en zelfredzaamheid, eveneens in relatie met vier van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s): geen honger, geen armoede, goede gezondheid en kwaliteitsonderwijs.