De Boodschap
Kabinet van de PresidentVolksgezondheid

Stroke symposium in het belang opwekken awareness onder huisartsen

In samenwerking met de vakgroep neurologie van Suriname zijn richtlijnen samengesteld door de SPAOGS, Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname, ten behoeve van het “Stroke Symposium”. Dit “Stroke symposium” werd gehouden in het gebouw van UNASAT op 19 november 2022 en de opening werd verricht door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Doel van het symposium was om awareness op te wekken onder de eerste lijn van zorgverleners, te weten, de huisartsen, om een beroerte te herkennen bij een patiënt, hoe deze te behandelen en door te verwijzen. De hiervoor samengestelde richtlijnen zijn landelijk goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid.

De participanten aan het symposium waren huisartsen vanuit verschillende disciplines zoals de Regionale Gezondheids Dienst, Medische Zending, Politie en Nationaal Leger, zaalartsen van ziekenhuizen en particuliere huisartsen. Het symposium bestond uit spreekbeurten en casus die interactief behandeld werden door specialisten op het gebied van neurologie, zoals neurologen, vaatchirurgen, neurochirurgen en cardiologen.

De aanwezige artsen kregen stroke richtlijnen alsook TIA protocollen mee, genoemd: cerebrovasculair accident, om patiënten met beroerte verschijnselen meteen te herkennen, te behandelen en te verwijzen. Drs. Warisha Koendang, neuroloog, vond het toch wel van belang om nog een symposium te organiseren ter behandeling van de nazorg van stroke patiënten, t.w. ergotherapie, cardiologie en logopedie, omdat dit toch nog wat zorgen met zich meebrengt in de samenleving, vooral op financieel gebied.

Drs. Koendan drukte de participerende artsen op het hart dat acute stroke protocol in het ziekenhuis begint. “ Uw taak is om de patiënt door te sturen. Het kan ervoor zorgen dat de patiënt nog herstelt en dat er meer schade wordt veroorzaakt”, stelde zij. Er werd door de specialisten naar de huisartsen toe benadrukt dat patiënten ter allen tijde doorverwezen moeten worden naar de Spoedeisende Hulp, SEH.