De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

SURGE levert de eerste 10 getekende Grant Agreements op

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is bezig met de uitvoering van het project Suriname’s Growth Enterprise (SURGE) dat door de Wereldbank wordt gefinancierd met technische assistentie van Solidaridad. SURGE is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD) die uitgevoerd wordt door de Competitiveness Unit Suriname (CUS). Dit project heeft de eerste 10 getekende Grant Agreements opgeleverd dat bedoeld is om Surinaamse micro-kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) te ondersteunen. Onder toeziend oog van de directeur Ondernemerschap van het ministerie van EZ, Karishma Mathoera, vond de ondertekening van de Grant Agreements plaats op vrijdag 26 januari 2024 tussen Solidaridad en de 10 bedrijven, waarna de directeur een getekend exemplaar overhandigde aan de bedrijven.

Directeur Karishma Mathoera heeft aangegeven dat het SURGE-project succesvol te noemen is. De bewindsvrouw benadrukte dat met SURGE de gelegenheid geboden wordt om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en te erkennen. Vervolgens benadrukte Mathoera dat 56 van de 77 participerende bedrijven women-owned or -led companies betreffen. “De ambitieuze groeiplannen zijn veelbelovend, met name de mate van groei in omzet, werkgelegenheid, export en spin-off die bereikt zal worden de komende 5 jaren”, aldus de directeur.

Volgens directeur Mathoera wordt de economische groei van een land gedragen door de ondernemersgeest, productiviteit en innovatie van haar bedrijven. Het is volgens de EZ-directeur van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in de lokale ondernemers en bedrijven. Het ministerie zal samen met Solidaridad de ondernemers dan ook ondersteunen en begeleiden op hun weg naar groei en succes, waarbij zij hun toegevoegde waarde verhogen en tevens een grotere bijdrage leveren aan vooruitgang van de economie van ons land.

Voor meer informatie en registratie ga naar www.surge.sr