De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname en India vastbesloten solide relatie verder te verbreden en uit te diepen

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van Suriname (BIBIS), en zijn collega van het ministerie van External Affairs van India, dr. Subrahmanyam Jaishankar, hebben een bilaterale ontmoeting gehad op vrijdag 21 april 2023, in de marge van de CARICOM-India-vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken die plaatsvond in Georgetown, Guyana.Tijdens deze ontmoeting onderschreven de beide Ministers de solide band die er bestaat tussen wederzijdse landen en dat met het recent bezoek van President Santokhi aan India, op uitnodiging van Premier Shri Modi, de samenwerking verder is versneld en verbreed.

Bijzondere aandacht kreeg de status van de technische afwikkeling van de schuldherschikkingsovereenkomst met de Exim Bank van India, voor zowel de Kredietlijnen als het Leverancierskrediet, welke een noodzaak is voor de verdere voortgang van de lopende projecten via Kredietlijnen. Minister Jaishankar had aandacht hiervoor en zegde toe nadere actie te ondernemen.

Beide functionarissen hebben voorts waardering uitgesproken over de voorspoedige voortgang van de samenwerking op diverse gebieden, waaronder: participatie door Suriname in de recente “Global Conference of the International Year of Millets” en de “Launch of the International Big Cat Alliance” alsook de voorbereiding van vijf (5) Quick Impact Projecten, waarvan de implementatie spoedig volgt. Minister Jaishankar kijkt uit naar de aanbieding van nog twee projecten via het India-United Nations Development Partnership Fund, welke in afrondende fase van voorbereiding zijn.

Minister Ramdin informeerde over de voortgang van de recente samenwerking op medisch gebied, waaronder de ondertekening op 20 april 2023 van een Letter of Intent door het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname met TMS Global NV. De samenwerking zal starten met de import van kwalitatief goede geneesmiddelen tegen relatief lage prijzen en in een later stadium het zelf produceren van medicijnen in Suriname.

Afspraken over het houden van de volgende 8ste Gemengde Commissie Vergadering tussen Suriname en India, in Paramaribo, ter bespreking van alle actuele onderwerpen en het maken van afspraken hierover, en over de participatie door India met festivals bij de viering van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie worden spoedig afgerond.

De Indiase Minister heeft voorzichtig bezorgdheid geuit over het recent besluit van Suriname voor het opnieuw invoeren van visa voor reizigers met de Indiase nationaliteit alsook over de uitdagingen die regelmatig worden ervaren in het buitenland bij het afreizen naar Suriname.  Beide functionarissen hebben erkend dat het een gevoelige aangelegenheid is die meer dan Suriname en India alleen betreft en met relevante stakeholders de nodige aandacht zal krijgen.

De Surinaamse bewindsman informeerde verder over de status van de samenwerking tussen Staatsolie en bedrijven van India in de olie en gassector en hun gewenste participatie in de Energie, Olie en Gas Summit die in juni van dit jaar in Paramaribo plaatsvindt. Minister Jaishankar zegde toe dat India zich sterk zal blijven maken voor het bieden van nog meer technische assistentie op gebieden die Suriname wenselijk acht voor nationale ontwikkeling, waaronder landbouw, veiligheid, volksgezondheid, handel en hernieuwbare energie.

Minister Ramdin gaf ten slotte aan dat Suriname kennis heeft genomen over de doelen en mogelijkheden van de Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), en belangstelling heeft tot toetreding. Hierover was Minister Jaishankar ingenomen, aangezien hij zich ervan bewust is dat deze organisatie zeker nuttig zal zijn voor duurzame ontwikkeling van Suriname.