De Boodschap
De Nationale AssembleeKabinet van de President

Suriname plaatst kiesstelsel onder vergrootglas

Tijdens de ronde van de regering heeft president Chandrikapersad Santokhi de openbare vergadering van de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname en de Kiesregeling toegesproken. Dit vond plaats in De Nationale Assemblée op 13 oktober 2023.

Het staatshoofd liet doorschemeren dat de werking van het kiesstelsel al jaren een punt van discussie is geweest. Diverse groeperingen hebben gewezen op de onrechtvaardigheid van het stelsel. Het in de Grondwet en in de Kiesregeling geregelde districtenstelsel voor de verkiezingen van De Nationale Assemblée en de in de Kiesregeling vastgelegde zetelverdeling per district, leverden een onevenredig stemgewicht. Met het besluit van het Constitutioneel Hof is Suriname genoodzaakt om het kiesstelsel onder een vergrootglas te plaatsen en de wijzigingen door te voeren. In de afgelopen maanden hebben verschillende politieke organisaties en instanties voorstellen gedaan voor wijziging van het kiesstelsel.

Volgens de president heeft de regering niets aan het toeval overgelaten om de verkiezing in 2025  te laten plaatsvinden. Bij goedkeuring van de ontwerpwet, die gedragen wordt door De Nationale Assemblée, begint het eigenlijke werk. President Santokhi geeft aan dat Suriname een goede naam heeft opgebouwd bij het organiseren en correct laten verlopen van verkiezingen. “Dit moeten wij gezamenlijk zo houden en waar mogelijk samen verbeteren”, sprak het staatshoofd. Hij sprak ook zijn dank uit voor de eenheid die het parlement getoond heeft bij het voorbereiden van deze ontwerpwet, waarbij alle fracties hebben meegewerkt aan een gemeenschappelijk voorstel.