De Boodschap
Financiën & Planning

Suriname uit de ‘Selective Default SD’ status

Het internationaal credit rating bureau, S&P Global Ratings, heeft de rating van Suriname positief bijgesteld. Vanwege de macro economische ontwikkelingen, waaronder de verschillende hervormingen en de recente schuldherschikking, is Suriname uit de ‘Selective Default SD’ status. Op 6 december 2023 deelt S&P Global Ratings verheugend nieuws over de financiële situatie van de Republiek Suriname. De kredietbeoordeling van het land is verhoogd van ‘SD’ naar ‘CCC+/C’ met een stabiel vooruitzicht.

Hieronder vindt u de link naar dit artikel.

https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3099377

Houders van de twee Eurobonds van de Republiek Suriname hebben nieuwe schuldtitels ontvangen met een nominale waarde van US$660 miljoen, naast een olie-gerelateerde zekerheid, in ruil voor schulden die sinds eind 2020 in gebreke zijn gebleven. Deze regeling geldt voor obligatiehouders met vervaldatums in 2023 en 2026. Niet alleen zijn er overeenkomsten bereikt met officiële crediteuren, met uitzondering van China, commerciële crediteuren met door exportkredietagentschappen gesteunde leningen en de Centrale Bank van Suriname, maar soortgelijke overeenkomsten worden nog besproken met andere crediteuren, zowel lokaal als internationaal, voor kleinere schuldbedragen.

De verhoogde kredietbeoordeling weerspiegelt het verbeterde vermogen van Suriname om aan financiële verplichtingen te voldoen. De vooruitzichten op lange termijn zijn stabiel, wat aangeeft dat Suriname zich toewijdt aan financiële hervormingen en economische stabilisatie. Echter, er blijven risico’s, voornamelijk gerelateerd aan institutionele ontwikkelingen en zwakheden in het bestuur, inclusief schuldbeheer.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ondanks deze positieve stappen, er nog uitdagingen zijn. Suriname verplicht zich tot verdere hervormingen en onderhandelt met internationale financiële instellingen voor aanvullende steun. De voorwaarden voor verdere verbetering omvatten het nakomen van hervormingsdoelen en het verminderen van de kans op wanbetaling op commerciële schulden.

Suriname bevindt zich op een keerpunt, en deze ontwikkelingen markeren een positieve stap voorwaarts. Het is van belang voor het publiek om op de hoogte te blijven en de voortgang van het land te ondersteunen gedurende deze herstelperiode.