De Boodschap
Kabinet van de President

TABTO Group en diaspora-instituten in startblokken voor Diaspora Seminar 2.0

De TABTO Group NV, het Diaspora Instituut Suriname (DIS) en het Diaspora Instituut Nederland (DIN) zijn in de startblokken voor het Diaspora Seminar 2.0. Ook tijdens de tweede editie zal er van gedachten worden gewisseld over de inbreng van de diaspora in de ontwikkeling van Suriname. Tijdens het seminar op donderdag 21 december aanstaande zullen vooral de bouwstenen die uit het eerste seminar van augustus naar voren zijn gekomen, naar praktische plannen geconcretiseerd worden. Brigitte Wong Tam Soeng en Winston Wilson, respectievelijk directeur en Senior Partner van de TABTO Group NV, kijken vol verwachting uit naar het moment.

“De verwachtingen zijn dat er concrete projectvoorstellen komen, waarmee wij na evaluatie vanaf januari 2024 aan de slag kunnen”, aldus Wilson. Hij benadrukt dat er behoefte is aan concrete plannen. De organisaties gaan bij het Diaspora Seminar 2.0 door waar ze geëindigd waren bij het Diaspora Seminar 1.0. Wilson geeft aan dat er na dat evenement onder andere een behoefte-matrix bij verschillende scholen is neergelegd. Verder is er ook gebruik gemaakt van een mentimeter, die online beschikbaar was en waarbij personen hun voorkeuren over verschillende onderwerpen aangaande diaspora kenbaar konden maken. Het uiteindelijk doel was om uit het eerste seminar tien bouwstenen te krijgen, die op het Diaspora Seminar 2.0 naar praktische plannen geconcretiseerd zullen worden.

Hiervoor zijn er volgens Wong Tam Soeng verschillende werkvormen bedacht. Wilson zegt dat op die manier zal worden nagegaan welke plannen het meest praktisch c.q. haalbaar zijn op de korte en middellange termijn. Een van de meest belangrijke aspecten die uit de mentimeter naar voren zijn gekomen, is dat Surinamers lokaal en diaspora internationaal samen aan de ontwikkeling van het land moeten werken. Het creëren van draagvlak is volgens Wong Tam Soeng dan ook niet regeringsgebonden. “Het is overstijgend. Het gaat erom dat de diaspora er is en er wil zijn voor de verdere opbouw van Suriname. We moeten elkaar vinden.” Wilson voegt eraan toe dat zowel Surinamers hier te lande als Surinamers in diaspora, die aan het eerste seminar hebben geparticipeerd, tot de conclusie zijn gekomen dat een gezamenlijke aanpak van eminent belang is.

“Je moet het uiteindelijk los van de politiek doen”, gaat Wilson verder. Hij legt uit dat er is gevraagd om een diaspora-autoriteit die apolitiek is. “Eén die regeringen overschrijdt, maar die ook echt bezig is met de belangen van de diaspora.” De Senior Partner benadrukt dat het ook niet moet gaan om een instantie die gebonden is aan een politiek thema. Uit het eerste seminar is ook de behoefte gebleken om meteen aan de slag te gaan alsook het opzetten van een database waar kennis en kunde van diaspora verzameld worden en waaruit Suriname kan putten. Het gaat dan vooral om kennis en kunde op het gebied van industrialisering, onderwijs, capaciteitsversterking als speerpunten van het DIS. Wilson voegt hier ook gezondheidszorg aan toe. Het ligt in de bedoeling op 21 december breed hierover te brainstormen.

Wong Tam Soeng toont zich ermee ingenomen dat het DIS heeft aangeboden het seminar te huisvesten. Ze benadrukt dat eenieder welkom is; zowel zij die de eerste keer hebben geparticipeerd alsook personen die er niet bij zijn geweest c.q. zij die gedurende deze periode op vakantie in Suriname vertoeven. Men kan zich voor deelname inschrijven via www.diaspora.tabtogroup.com. Wong Tam Soeng: “Het is belangrijk. We hebben de kennis en kunde, maar ook de ervaringen nodig van de mensen hier en de diaspora.” De TABTO-directeur belooft een enerverend programma waarbij aanwezigen in mini-denktanks over diverse aspecten zullen discussiëren om vervolgens een concreet projectplan te presenteren. Het seminar wordt afgesloten met een afsluitingsborrel, met als special de launch van een grootse activiteit voor 2024.