De Boodschap
Openbare Werken

Terughalen staatsvoertuigen gestart, dienstauto’s krijgen blauwe penning

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig staatsvoertuigen terug te halen die buiten de wettelijke regelingen zijn aangeschaft. Momenteel is het ministerie gestart met de laatste fase van voertuigen die buiten de procedurele regels zijn gekocht of toegeëigend, deze zullen nu worden ingetrokken. De correcte procedure bestaat onder andere uit het bewijs van betaling, toestemming van de Raad van Ministers (RvM), een resolutie en de overschrijving.

 Voertuigen van niet-gewezen ministers, aangeschaft door derden, zonder een openbare inschrijving, zullen ook direct worden teruggehaald. Bezitters van “last minute-voertuigen” van de staat, die bij het bezoek van OW de komende dagen de nodige stukken niet kunnen aantonen, zullen met de sterke hand het voertuig moeten afstaan. OW zal de administratieve verwerking op een correcte manier verder afhandelen.

OW-minister Riad Nurmohamed laat optekenen dat volgens een voorlopig onderzoek 150 voertuigen op het laatste moment zijn verkocht. Een deel is gekocht door gewezen ministers dat gebruikelijk is volgens de wet. Als blijkt dat de correcte procedure niet is toegepast, zal in dat geval opdracht worden gegeven om het voertuig in te trekken. Bedragen die zijn voldaan tijdens de aankopen zullen terug worden betaald aan de betrokkenen. De vorige regering is niet op de juiste manier omgegaan met de comptabiliteitswet, waardoor deze zaken strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Vorig jaar is reeds een aanvang gemaakt met het onderzoek door het ministerie van Justitie en Politie en is nog gaande.

De bewindsman voert verder aan dat in het kader van de verhoogde controles door het OW-ministerie met betrekking tot het gebruik van staatsvoertuigen binnenkort aangepaste maatregelen volgen. Alle staatsvoertuigen worden momenteel voorzien van blauwe kentekenplaten. De voertuigen van de minister en de directeuren zijn bij wet vrijgesteld. Alle dienstvoertuigen en machines die de staat toebehoren zullen worden voorzien van blauwe penningen. Door deze transformatie kan de overheid makkelijker controleren hoe de staatseigendommen worden gebruikt en waar die zich bevinden. “De burger zal ook een controlerende rol moeten vervullen door een oogje in het zeil te houden op het oneigenlijk gebruik van staatsvoertuigen en materieel”, aldus de OW-minister.