De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Training grenspostbewaking voor junior inspecteurs afgerond

De training Grenspostbewaking bestemd voor junior inspecteurs van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is afgerond. Aan deze training, welke van start was gegaan op 8 december 2020, participeerden elf (11) junior inspecteurs grenspostbewaking. Zij zijn klaargestoomd om de grenspostbewaking op de point of entries van Suriname te doen. De nieuwbakken junior inspecteurs ontvingen elk een certificaat voor het succesvol behalen van de training.

Tijdens de training, die gecoördineerd werd door Charleen Djamin en Roshaya Kamit, werd de nadruk gelegd op de te verwachten competentie, communicatieve vaardigheden, veeteeltwetgeving en informatie-uitwisseling met externe instanties. Verder kwamen onder andere ook Dierenwelzijn, Quarantaine van dieren, Personal Protective Equipment en Bio security aan de orde.

De waarnemend directeur van Veeteelt, Anand Chotkan, gaf mee dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn team en dat zij hun taken naar wens zullen uitoefenen. De waarnemend onderdirecteur Veterinaire Diensten, Faizel Wilnis, zei dat ondanks de ups and downs van Covid -19 het gelukt is om de training af te ronden en om met dezelfde motivatie door te gaan teneinde de junior inspecteurs ervaring te laten op doen.

Junior inspecteur grenspostbewaking, Kalidien Jogeeta, vertelt dat zij de training als zeer leerrijk en informatief heeft ervaren. Ze heeft geleerd hoe zij haar toekomstige werkzaamheden moet uitvoeren en op welke wijze er op zaken gelet moet worden. Ze is enthousiast om de theorie nu in de praktijk uit te voeren. Tijdens de training hebben de trainees geleerd om onder andere dierziektes te herkennen en wat de consequenties zullen zijn als een dierziekte het land binnenkomt.

De afdeling Grenspostbewaking van het directoraat Veeteelt heeft als belangrijkste taken onder andere het verzamelen van data met betrekking tot legale en illegale importen en doorvoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen, diervoeders en diergerelateerde producten op alle grensposten van Suriname. Daarnaast controleert zij relevante documenten betreffende de import en doorvoer van voornoemd op authenticiteit, correctheid en volledigheid, overeenkomstig de geldende voorschriften en procedures. Ook wordt de overeenstemmingscontrole uitgevoerd van het aangegeven product of de lading met de vereiste documenten, waarbij de voorgeschreven verpakking, – opslag, – en transportfaciliteiten alsook de etikettering worden gecontroleerd.