De Boodschap
Kabinet van de President

Transformatie bedrijfsleven belangrijk voor verdere economische ontwikkeling

“Voor de verdere economische ontwikkeling van Suriname is het belangrijk dat het bedrijfsleven zich transformeert; van voornamelijk op handel en import gericht handelen en financiering naar innovatief ondernemerschap, exportgerichtheid en importvervanging. Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 29 september 2022 ter gelegenheid van zijn jaarrede tot De Nationale Assemblee (DNA). In het partnerschap dat de regering met het bedrijfsleven beoogd, zal er ruimte bestaan voor gezamenlijk werken aan zaken als “Ease of Doing Business”, “Local Content Policy” marktexpansie en het verbeteren van het investeringsklimaat middels het geven van incentives. Daarnaast zal ook gewerkt worden aan wet- en regelgeving zoals de investeringswet.

De regering blijft verder werken aan het aantrekken van investeerders. Het bedrijfsleven is reeds uitgenodigd om voor de “Suriname Investment and Trade Agency” (SITA) de CEO aan te leveren. President Santokhi: “Via dit instituut zullen wij in staat zijn op een meer professionele wijze investeerders aan te trekken, om onze Surinaamse producten en unieke verworvenheden zoals cultuur, cuisine, flora en fauna te “exporteren”. Het doet het staatshoofd goed dat afgelopen maandag 26 september 2022 de Caricom Interactive Marketplace Suspension Procedure, CIMSuPro, in gebruik is genomen. Dit is een virtueel platform waar een bedrijf vrijstellingen van invoerrechten kan aanvragen. President Santokhi zegt dat de wachttijden die ontstaan bij de verzoeken voor opheffing van het gemeenschappelijk invoertarief bij importen van buiten de Caricom, aanzienlijk zullen worden verkort van drie werken naar maximaal vijf werkdagen. “Ook via deze weg kunnen wij nu ons Surinaams product aanbieden aan de regio.”

President Santokhi bleef ook stilstaan bij zijn ontmoeting met de managing director van het International Monetair Fonds (IMF), Georgieva Kristallina, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), eerder deze maand in New York. Met de IMF-topvrouw is onder meer gesproken over het temporiseren van bepaalde maatregelen in het programma met Suriname en tegen de achtergrond van de uitvoering van het herstelplan. Het vervolg van het traject naar structurele hervorming op basis van onder andere het herstelplan, bestaat volgens het staatshoofd uit enerzijds een weldoordachte visie op duurzame sociaaleconomische ontwikkeling, die primair gericht is op versterking van de output uit de geïdentificeerde productiesectoren alsook het koesteren van ons milieu. Anderzijds betreft het een gezamenlijke aanpak door strategisch partnerschap met het bedrijfsleven en de vakbeweging, ondersteund met faciliterende voorzieningen zoals het Productie Fonds, KMO Fonds, NOFA en belastingincentives.

Het staatshoofd benadrukt verder dat het Surinaamse fiscaal systeem en de douanedienst versterkt zullen moeten worden om de inkomsten van de staat substantieel te vergroten en de faciliterende voorzieningen te kunnen financieren. Ook hier zal de functionele samenwerking met internationale ontwikkelingsinstituten en financiële instellingen cruciaal zijn.