De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Uitbetaling financiële uitkeringen via Monikarta in ressort Kabalebo

Op vrijdag 23 juni 2023 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) de uitbetalingen van de Algemene Kinderbijslag (AKB), Financiële Bijstand Zwakke huishoudens en de koopkrachtversterking voortgezet te Kabalebo. Onder de aanwezigen bevonden zch vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Uraiqit Ramsaran, minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en de directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia. De delegatie werd welkom geheten door districtscommissaris Josta Lewis.

Minister Ramsaran geeft aan dat het proces voor de overstap van kas naar giraal verder gaat. De uitbetalingen van de financiële uitkeringen zullen vanaf nu via het Social Beneficiary Systeem plaatsvinden voor Apoera, Washabo en Section. Vanuit het ministerie is er gekeken hoe de dienstverlening naar de samenleving te vergemakkelijken, maar ook financiële inclusiviteit te brengen naar de cliënten van Sozavo. “Elke Surinamer telt. Vanaf het aantreden van deze regering hebben wij er continu naar toe gewerkt om de verschillende achterstanden als het gaat om de uitkering, in te lopen, de betalingen tijdig te laten doen en meer nog verbetering te brengen aan de manier van betaling.”

Volgens de bewindsman kunnen de cliënten middels hun Monikarta nu makkelijk beschikken over hun uitkering. Dit project wordt uitgevoerd samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). De betalingen die momenteel plaatsvinden zijn AKB van januari 2022 tot en met december 2022, Financiële Bijstand Zwakke huishoudens januari 2022 tot en met juni 2022. Ook de koopkrachtversterking van SRD 1800 over de maanden januari 2023 tot en met juni 2023 wordt meteen uitbetaald. Het ministerie vraagt de samenleving om de bekendmakingen te blijven volgen. Alle gebieden zullen worden aangedaan.