De Boodschap
Kabinet van de President

Uitdagende rehabilitatiewerkzaamheden Saramaccakanaal vorderen gestaag

Aannemer International Infra N.V. heeft medio januari een aanvang gemaakt met de werkzaamheden binnen het project “Saramacca Canal System Rehabilitation Project” (SCSRP). Projectmanager Vishnu Kalloe spreekt van een uitdagend project, dat alleen maar tot voordelen voor de economie en samenleving zal leiden. De werkzaamheden langs het 25 kilometer lange kanaal worden in vijf secties uitgevoerd. Gestart is bij sectie vijf, nabij de Uitkijksluis te Creola. Deze wordt binnenkort afgerond. De laatste fase betreft sectie 1 nabij VABI N.V. De aannemer probeert het werk in vijf kalender maanden af te hebben.

Bij de contractondertekening met directeur Sylvani Kasanpawiro van International Infra NV op 14 november 2023 sprak SCSRP-projectcoördinator Cheryl Margaret van een vrij omvangrijk project met een grote impact hebben op de ontwatering van Groot-Paramaribo en andere gebieden. Kalloe beaamt dit. Hij wijst daarbij erop dat het Saramaccakanaal voor ruim 60-70 jaar niet is opgeschoond. Dit heeft met zich meegebracht dat de waterweg op vele plekken is dichtbegroeid en versmald, met verminderd watertransport en ook geen andere economische activiteiten als gevolg.

Projectmanager Vishnu Kalloe

International Infra N.V. heeft volgens Kalloe ruime ervaring in het opschonen van waterwegen en uitvoeren van andere werkzaamheden voor de overheid. De arbeiders – drie ploegen van elk 15 man – zijn getraind en voorbereid op hetgeen verricht moet worden. Er wordt op een milieuvriendelijke én -verantwoorde manier gewerkt, waarbij slechts lage vegetatie tot zeven meter binnen de oevers wordt verwijderd. Hoge bomen worden ongemoeid gelaten evenals dieren die in en langs het water voorkomen.

Het SCSRP wordt bekostigd uit een lening van USD 35 miljoen bij de Wereldbank. Deze ziet er samen met de SCSRP-unit c.q. ministerie van Openbare Werken (OW) en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) erop toe dat het werk zoals overeengekomen wordt uitgevoerd. Een team van de Wereldbank heeft zich deze week nog ter plekke georiënteerd en zich tevreden getoond. Zelfs zijn de arbeiders ook enthousiast om aan te pakken. Zij worden van alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voorzien. “We beginnen elke dag met een toolbox meeting”, aldus Kalloe.

Hij legt uit dat er overlegmomenten zijn georganiseerd met belanghebbenden. Ook zijn en worden zij die langs het kanaal wonen geïnformeerd over de uitvoering van het project. “Er is veel begrip en de mensen komen zelfs kijken hoe het eraan toegaat”, aldus de projectmanager. Hij merkt op dat nu de waterweg van alle begroeiing is ontdaan, het een aangenamer uitzicht biedt. Behalve de voorname doelen: ontwatering en begaanbaar maken voor de scheepvaart, brengt het ook met zich mee dat personen mogelijk recreatieve activiteiten gaan ondernemen.

Het eind 19e eeuw met de hand uitgegraven kanaal meet 25 km en verbindt de Surinamerivier met de Saramaccarivier. De waterweg is 30-50 meter breed en heeft een diepte van tussen de 2 en 3 meter. Er liggen  voornamelijk bedrijven actief in de hout- en zandsector. Sectie 4 van het werk is 7,3 km lang en eindigt in de buurt van de Kameelbrug. Na Kameelbrug begint sectie 3: tot Magenta en daarna sectie 2 en 1, dat is tot de sluis te Saramaccadoorsteek.