De Boodschap
Financiën & Planning

CBvS: “Uitvoering sectorale risicoanalyse”

De Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) heeft in het kader van de vierde evaluatie ronde het AML/CFT/CPF-kader van Suriname geëvalueerd. Een team van de CFATF heeft Suriname bezocht in de periode van 28 februari-11 maart 2022. De evaluatie was gebaseerd op de zogenoemde 40 aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF).   

Het Mutual Evaluation Report (MER) is uitgebracht in december 2022 en in januari 2023 gepubliceerd. Dit verslag geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die van kracht waren op de datum van het bezoek ter plaatse. Eén van de aanbevelingen van het MER is het actualiseren van de Nationale Risico Analyse en het uitvoeren van Sectorale Risico Analyses (SRA).

In het kader van de SRA voor de bancaire sector heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) technische assistentie gekregen van het ‘Department against Transnational Organized Crime’ van de OAS (OAS-DTOC). Thans wordt een NRA 2.0 uitgevoerd door KROLL Consultants. Het resultaat van de sectorale risicoanalyse van de bancaire sector wordt meegenomen in de NRA 2.0.

De SRA omvat onder meer een beoordeling van de ML/TF-dreigingen en kwetsbaarheden van de bancaire sector om een beeld te krijgen van de mate waarin deze sector risico’s identificeert, beoordeelt en begrijpt en vervolgens acties onderneemt, met inbegrip van de aanwijzingen van de toezichthouder. Hierdoor kunnen op risico gebaseerde maatregelen worden getroffen om ML (money laundering) en TF (terrorismefinanciering) te voorkomen en te bestrijden. Gegeven de prioriteit die gegeven is aan de acties vanuit het MER kan deze SRA bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en frequentie van het AML/CTF-toezichtbeleid van de Bank. Bij niet naleving hiervan zal een sanctiebeleid in werking treden dat doeltreffend en evenredig zal zijn.

Behalve de banken zijn ook andere financiële instellingen, met name geldtransactiekantoren en verzekeringsmaatschappijen en andere actoren zoals de Financial Intelligence Unit Suriname en de Gaming Control Board Suriname betrokken geweest bij de SRA. Zij en vertegenwoordigers van andere financiële sectoren en instituten waren aanwezig bij de validatiesessie met de OAS-DTOC, die op donderdag 9 november 2023 gehouden is op de Centrale Bank van Suriname.

De FATF is een internationale organisatie en dient als “waakhond” tegen witwassen van geld, terrorismefinanciering en financiering van massavernietigingswapens. In dit kader zijn er internationale standaarden ontwikkeld met als doel deze illegale activiteiten en de bedreigingen die zij kunnen vormen voor de integriteit van het internationaal financieel systeem te voorkomen.