De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Unicef onder indruk van Kinderbeleid Sozavo

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) dat belast is met het kinderbeleid, krijgt een pluimpje van Jean Gough. Zij is Unicef’s (het VN kinderfonds) regional director voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. Tijdens haar kennismakingsbezoek met minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo, was Gough vol lof over de maatregelen die worden uitgevoerd door het Bureau Rechten van het Kind met betrekking tot het uitgestippelde en uitgevoerd kinderbeleid van de regering Santokhi – Brunswijk. Onder de aanwezigen bevonden zich de directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia, de onderdirecteur Algemene Maatschappelijke Zorg Chenaide Adidee en waarnemend hoofd Bureau Rechten van het kind Bruce Sariredjo.

De bewindsman toonde zich zeer vereerd met het bezoek. Hij gaf aan dat het ministerie zich blijft beijveren om het welzijn van kinderen in Suriname te bevorderen. Zo lichtte hij de Unicef-functionaris onder andere in over de Positive Parenting Program trainingen en de onlangs gehouden cursus Gebarentaal. Het Bureau Rechten voor het Kind is volgens waarnemend hoofd Sariredjo, regulier bezig met het organiseren van bewustwordingsactiviteiten op scholen en instellingen. Daarnaast is ook de aandacht gevestigd op kinderen van het binnenland, omdat die groep kampt met andersoortige problemen die wat meer aandacht vergen.

Gough is ingenomen met deze werkwijze van het ministerie. Zij is zich ervan bewust dat de Covid-pandemie haar weerga heeft gehad op de mentale ontwikkeling van het kind. De uitbraak van deze pandemie heeft laten zien dat er vanuit de Unicef en al haar partners veel meer gedaan moet worden met betrekking tot het kinderbeleid. De functionaris kijkt uit naar een verdere intensivering van de samenwerking tussen het VN kinderfonds en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.