De Boodschap
Kabinet van de President

Vereniging Particuliere Sociale Instellingen vraagt betrokkenheid

De Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen (VPSI) heeft tijdens een voorgesprek in het kader van de Nationale Dialoog, president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om de vereniging te betrekken bij de uitvoering van beleid. Het staatshoofd heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en ook instructies gegeven, zodat andere overheidsinstanties die bezig zijn met het sociaalbeleid samenwerken met VPSI.  Hij heeft daarbij benadrukt dat het overbruggen van de crises effectief kan geschieden indien alle organisaties de handen ineenslaan om Suriname te halen uit het dal. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 15 maart 2023 op het Kabinet van de President.

Voorzitter Nirmala Gangaram-Panday van het overkoepelend orgaan van bejaardentehuizen, opvanginstellingen voor mensen met een beperking en jongeren is de mening toegedaan dat de kwaliteit van de zorg die geboden wordt aan cliënten verbetering behoeft. Zij heeft vervolgens aangegeven dat het controlemechanisme vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en ministerie van Volksgezondheid in het kader van de wet Opvanginstellingen niet optimaal functioneert. “Er is geen optimale controle op opvanginstellingen.” Ook zegt zij dat het merendeels van de keukens van de bejaardentehuizen niet voldoen aan voedselveiligheidseisen.

De lange wachttijden voor seniore burgers om hun medische verzekering in orde te krijgen is voor de voorzitter ongepast. Ze wordt hierin ondersteund door VPSI-ondervoorzitter Letitia Wasberg, die retorisch vraagt wat er nog kan veranderen aan de gezondheidstoestand van iemand van 90, behalve dat die dood kan gaan? “Het loopt stroef wanneer cliënten van de opvanginstellingen via SZF hun zaken moeten regelen en langer dan een maand wachten. Mensen worden ziek en kunnen geen medicijn krijgen.” Ook de situatie van Esther stichting kan er bij de voorzitter niet in. Ze vraagt zich af als de ogen bewust worden gesloten voor erbarmelijke toestanden binnen opvanginstellingen. Voorzitter zegt dat seniore burgers geen slechte behandeling verdienen. “We moeten het beste voor hen overhebben. Een dag zullen wij ook in die positie zijn.”

De ondervoorzitter geeft aan dat samenwerking met overheidsinstanties en andere stakeholders cruciaal is om problemen op te lossen. Onder andere is gevraagd naar ondersteuning vanuit het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij als het gaat om planten binnen de instellingen in het kader van zelfredzaamheid.

VPSI stelt voor om samen met de overheid opleidingen die de vereniging verzorgde, te herstarten. Het gaat in deze om andere trainingen tot ziekenverzorger en bejaardenverzorger. De ondervoorzitter zegt dat on the job trainingen effectief en efficiënt kunnen zijn. Vanwege de externe opleiding moeten de instellingen deze krachten ontberen voor minimaal twee jaar. Ook blijkt dat personeel na de externe opleiding afgerond te hebben naar het buitenland vertrekt. VPSI is van oordeel dat de uitbreiding van de bejaardenverzorger opleiding bij SAO kan bijdragen aan het oplossen van het tekort aan personeel bij bejaardeninstellingen.

Onderhoud Verening van Particuliere Sociale instellingen ( VPSI) met de regering 

Ondervoorzitter Wasberg heeft verder aangegeven dat het een enorme uitdaging is om het personeel op basis van het nieuwe minimum uurloon te betalen. “Door al de prijsverhogingen kunnen we het personeel geen verhoging geven, want dat geld zouden we dan bij de patiënten moeten innen. De seniore burgers die alleen leven van een AOV kunnen geen hogere huur betalen. Het kan betekenen dat ik hierdoor bij mijn instelling, Huize Margriet, twee vleugels ga moeten sluiten.” De president stelt voor dat er mogelijkheden bekeken worden hoe de overheid kan inkomen waaronder de instellingen te vrijwaren van vaste lasten of belastingverplichtingen. Ook de prijzen van busvervoer voor cliënten in rolstoelen baren VPSI zorgen. “Cliënten moeten al gauw 600 SRD betalen voor een rit naar hun doktersbezoek in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.” De voorzitter heeft ook het voorstel gedeponeerd bij de president dat er meer aandacht wordt besteed aan seniore burgers die lijden aan dementie. VPSI pleit ook voor een opvanginstelling voor dementiezorg.