De Boodschap
Kabinet van de President

Vereniging van Winkeliers maakt regering deelgenoot van knelpunten

Het wisselkoersvraagstuk en het gebrek aan veiligheid zijn enkele knelpunten die de bedrijfsvoering van winkeliers bemoeilijken. Het bestuur van de Vereniging van Winkeliers (VvW) heeft in een onderhoud met een regeringsteam onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi haar gesprekspartner deelgenoot gemaakt van deze vraagstukken. Het ging om de voorgesprekken die moeten leiden tot een gestructureerde nationale dialoog. VvW-voorzitter Darwesh Balak heeft het staatshoofd gevraagd om het wisselkoersvraagstuk en de veiligheid hoog op de agenda te plaatsen.

De VvW heeft benadrukt dat winkeliers zich niet meer veilig voelen. President Santokhi merkte op dat er reeds geïnvesteerd wordt in de veiligheidsdiensten. Balak deed een beroep op de regering om niet alleen in de binnenstad, maar ook in de diverse regio’s de veiligheid op te voeren, vooral wanneer het gaat om de buurtwinkels. Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) wees in dit kader erop dat samenscholing en alcoholgebruik voor winkels niet zijn toegestaan, mede om het veiligheidsgevoel bevorderen.

De bewindsvrouw is bereid om op bilateraal niveau in overleg te gaan met de winkeliersvereniging om knelpunten gedetailleerd te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Minister Kuldipsingh deed een beroep op de VvW om lokaal geproduceerde goederen te promoten. Financiënminister Stanley Raghoebarsing reageerde als volgt op het zorgpunt van de vereniging over de belasting toegevoegde waarde (btw): “De voorbereiding om btw te implementeren, had inderdaad beter gemoeten. De Belastingdienst heeft wel meer dan dertig gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. Vooraf kan je het systeem uitleggen, maar in de uitvoering kom je praktische dingen tegen”, merkt de bewindsman op.

Partijen zijn het met elkaar eens dat de voorlichting over btw opgevoerd moet worden. Daarbij moeten de praktische informatie en voorlichting naar relevante actoren geïntensiveerd worden. Minister Raghoebarsing liet wel weten dat de inkomsten met de uitvoering van de btw er beter uitzien. Hij erkent dat het systeem nieuw is en dat er nog veel vragen zijn. “Met begrip voor iedereen in de uitvoering zal btw zeer goede effecten hebben voor de economie”, aldus de bewindsman.