De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid lanceert informatielijn nationale voedingsprotocollen

Suriname beschikt per heden over een informatielijn aan voedingsprotocollen voor de samenleving. Het gaat onder meer om de Nationale Voedingsrichtlijnen en een nieuwe voedingspiramide, die op vrijdag 16 december zijn gelanceerd tijdens een activiteit van het ministerie van Volksgezondheid in het Courtyard by Marriott Hotel. De nieuwe protocollen moeten als hulpmiddel dienen bij de keuze voor gezonde voeding en eveneens een gezonde leefstijl bevorderen onder Surinamers. De richtlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de VN voedsel- en landbouworganisatie (FAO) en het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG).

 Voedingsrichtlijnen zijn eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde boodschappen voor het algemene publiek. Ze handelen over wat men tot zich moet nemen om gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen alsook ziektes te voorkomen en de kans daarop te reduceren. Voedingsrichtlijnen adviseren ook over hoeveel men moet eten. De richtlijnen kunnen ook visueel afgebeeld worden, bijvoorbeeld in de vorm van een piramide, een bord of schijf; het zogeheten voedingsvoorlichtingsmodel. Het is volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid belangrijk dat de Surinaamse samenleving kan teruggrijpen naar aanbevelingen die herkenbaar zijn en aansluiten bij haar eetcultuur. Hoewel de aanbevelingen wereldwijd vaak op elkaar lijken, zijn er toch kleine verschillen. “Elk land heeft immers zijn eigen cultuurpatronen, eetgewoonten en een specifiek aanbod van producten”, stelt de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat voedingsrichtlijnen de Surinaamse overheid ook kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een agrarisch- en voedingsbeleid. Een samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Landbouw Veeteelt en Visserij en Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken is dan ook van cruciaal belang”, geeft minister Ramadhin aan. Aan bedrijven zal worden gevraagd de richtlijnen te adopteren en te implementeren.Tevens zal ook de medewerking van de media worden gevraagd om de informatie zoveel als mogelijk te verspreiden.

Volksgezondheiddirecteur Rakesh Gajadhar Sukul merkt op dat ook in Suriname ongezonde eetgewoonten en het overgewicht dat daarmee gepaard gaat, een steeds groter probleem voor de volksgezondheid worden. “Deze gezondheidsproblemen onderstrepen de noodzaak aan consistente en nauwkeurige informatie over gezonde voeding”, aldus Gajadhar Sukul. In de Nationale Voedingsrichtlijnen komen er dan ook diëtisten aan het woord, die het dagelijks gebruik van voedingsmiddelen uit elke voedselgroep alsook gevarieerde voeding aanmoedigen. Ze leggen er ook de nadruk op dat voldoende drinkwater en voldoende lichaamsbeweging onlosmakelijk verbonden zijn aan een gezonde leefstijl. De voedingsrichtlijnen en -piramide, infomercial en video’s zijn te bekijken op de diverse socialmediakanalen van Volksgezondheid en het BOG.