De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vorderingen bij operationaliseren Centrum voor Innovatie en Productiviteit

Minister Steven Mac Andrew heeft op dinsdag 29 november 2022 een ontmoeting gehad met de Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP), waarbij hij zich heeft laten informeren over de vorderingen voor het operationaliseren van dit centrum. Uit deze ontmoeting is gebleken dat de voorbereidingen gestaag vorderen. Gezien de positieve impact die het CIP kan hebben op de groei van de economie heeft de bewindsman toch een beroep gedaan op de raad om het proces te versnellen. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is bereid om assistentie te verlenen bij het operationaliseren van het centrum, inclusief het aantrekken van externe deskundigen om het opstartproces te begeleiden en aan te sturen. In de eerste week van december zullen de ILO-deskundigen opnieuw in Suriname vertoeven voor vervolg werkzaamheden.  

Het CIP is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 in het kader van het streven om nationale productiviteitsverbetering te bewerkstelligen met als doel dat de gewenste verbetering direct doorwerkt naar de verhoging van het Bruto Nationaal Product (bnp). Door een tekort aan specifieke expertise en ervaring heeft het opstarten van het centrum lang op zich laten wachten. Dit is de reden geweest waarom de Surinaamse delegatie eerder dit jaar de ILO tijdens de Internationale Arbeidsconferentie om technische assistentie heeft gevraagd. Intussen heeft de ILO met relevante stakeholders in ons land overleg gepleegd. De bewindsman stelt het op prijs dat de ILO bereid is om Suriname te ondersteunen. De interventie van de ILO om te komen tot een snelle operationalisering van het CIP, moet volgens hem resulteren in het verbeteren van innovatie en productiviteit in Suriname. Minister Mac Andrew vindt dat vooral micro, kleine en middelgrote ondernemingen door begeleiding van het centrum, grote stappen vooruit kunnen maken.

Een taak van het CIP is dat de productiviteit in Suriname wordt gemeten, met de bedoeling dat er continu kan worden gewerkt aan verbetering en groei binnen de productiesector. Het centrum moet volgens de minister uiteindelijk een positieve impact hebben op de groei van de economie. Volgens hem zal de opstart van het CIP door de ILO-deskundigen, gepaard moeten gaan met kennisoverdracht aan de Surinaamse counterparts. Hij vindt het daarom belangrijk dat de Raad ook onderwijsinstituten betrekt, zoals het Polytechnic College Suriname University of Applied Sciences. Ook het bedrijfsleven moet volgens hem actief worden betrokken opdat steeds meer ontwikkelingsprojecten vanuit de private sector worden uitgevoerd. Hij benadrukt ook dat er meer bewustwording moet worden gecreëerd onder jongeren voor wat betreft innovatie en productiviteit.