De Boodschap
Kabinet van de President

Waterbron Paradise voorziet bijkans 5000 huishoudens

Ruim twee maanden na ingebruikname van de tweede waterbron in Henar, Nickerie, is in het westelijk gelegen district wederom een waterbron opgeleverd c.q. in gebruik genomen. De faciliteit te Paradise zal bijkans 5000 huishoudens van stromend drinkwater voorzien. Bij de ingebruikname op zaterdag 20 januari is president Chandrikapersad Santokhi vertegenwoordigd geworden door minister Parmanand Sewdien. Zowel de bewindsman als districtscommissaris Senrita Gobardhan, SWM-directeur Clifton Lienga en parlementariër Stephen Madsaleh legden de nadruk op het streven van de regering om invulling te geven aan Duurzaam Ontwikkelingsdoel 6 (SDG 6), namelijk toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor eenieder.

Dc Gobardhan verwacht positieve ontwikkelingen in het district met de aanleg van de waterbronnen. Ze legt een verband met de aanstaande bewegingen op het gebied van olie en gas. “Mensen gaan investeren en eenieder wil gezond water hebben. Gezond water en gezond voedsel gaan hand in hand. Samen heb je gezonde mensen. Een gezonde samenleving zorgt voor productie en ontwikkeling van het land.” De burgermoeder ziet ook graag dat andere gebieden, die nog niet over stromend drinkwater beschikken, spoedig worden meegenomen.

Voor de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is de waterbron op Paradise een welkome aanvulling. Directeur Lienga legt uit dat er voor het gebied ongeveer 70 kubieke meter water per uur nodig was. Echter bleek er na boring meer uit de bron te halen: ongeveer 120 kubieke meter per uur. “Dat betekent dat we een extra ruimte hebben van 50 kuub per uur die we extra kunnen verpompen naar de mensen als we een grotere pomp inzetten”, aldus de SWM-directeur anticiperend op uitbreiding van het gebied. Hij spreekt over een zeer goede waterkwaliteit op Paradise en Henar, waar begin november een tweede waterbron in gebruik is genomen. Beide bronnen zijn geboord door de aannemer Kuldipsingh. Directeur Liengo kondigt meer waterbronnen aan voor het district; onder meer op Wageningen en Apoera. Op Henar en Apoera komen er ook waterstations.

“Het is een van de ontwikkelingen in het kader van de Sustainable Development Goals”, zegt parlementariër Niesha Jhakry. Ze spreekt van een duurzame ontwikkeling en benadrukt dat het een prioriteit van de regering is om ervoor te zorgen dat alle Surinamers voorzien zijn van gezond water. De volksvertegenwoordiger zal ervoor pleiten dat ook andere gebieden op het distributienet worden aangesloten. Ze maakt zich sterk voor verdere elektrificatie van gebieden en aanpak van het wegennet. “Er zijn een aantal projecten en dat hebben wij ook aangekaart tijdens de begrotingsbehandeling. We kijken binnen het budget dat de regering heeft hoe wij veel meer duurzame projecten kunnen initiëren en uitvoeren voor de samenleving.”