De Boodschap
Kabinet van de President

Waterpeil rivieren wordt in de gaten gehouden

Het waterpeil in rivieren over heel Suriname vertoont vanwege de langdurige neerslag reeds een stijgende trend. De situatie wordt volgens Rodney Bouterse in de gaten gehouden. Bouterse is zowel coördinator van de afdeling districten van het ministerie van Openbare Werken (OW) als coördinator crisisteam infrastructuur OW. Tijdens een persconferentie op donderdag 27 april gaf hij aan dat er een goede samenwerking bestaat met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR), met welke instantie dagelijks neerslaggegevens over geheel Suriname en de verwachte hoeveelheid neerslag gedeeld worden.

Bouterse merkt op dat momenteel de hele wereld wordt geconfronteerd met langdurige en hevige neerslag, maar ook droogte. Suriname vormt hierbij geen uitzondering. Hij meent dat de langdurige en intense onweersbuien vele mensen hebben verrast. Hoewel er droge dagen in het vooruitzicht liggen, moet er toch meer regen verwacht worden. De functionaris zegt dat de grote regentijd op tijd is begonnen, te weten midden van april en deze duurt tot medio augustus. Samen met de Waterloopkundige Dienst en het NCCR zal de situatie blijvend gemonitord worden. Dit geldt ook voor het waterpeil van de rivieren.

In samenspraak met het NCCR zullen er waarschuwingen worden doorgegeven worden aan de verschillende leefgemeenschappen. Hij zegt dat de autoriteiten in het proces van een Early Warning System zitten waarbij de betrokkenheid van de gemeenschappen belangrijk is. “We hebben de situatie onder controle. Het is niet nodig in paniek te geraken”, aldus Bouterse. De regering zet zich in voor structurele oplossingen van het probleem van wateroverlast. Aan de andere kant zal de samenleving zo goed mogelijk met dit soort situaties moeten kunnen omgaan. Weersextremen kunnen volgens de functionaris niet voorkomen worden, maar de samenleving zal wel goed voorbereid moeten worden op onweersbuien.