De Boodschap
Justitie & Politie

Werkbezoek ministeriële delegatie JusPol aan Nederlandse politietop

In het kader van de verdere professionalisering en uitdieping dan wel versterking van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Nederland – meer specifiek met betrekking tot versterking van de rechtsstaat Suriname – heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie Kenneth Amoksi een werkbezoek afgelegd bij verschillende actoren in Nederland.

De delegatie bestond tevens uit de directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer (BVB) van het Korps Politie Suriname (KPS) dhr. Rishi Akkal LL.M, BPol, commissaris van politie, Santusha Welzijn LL.M lid van het Bureau Mensenrechten JusPol, mw. drs. Georgine Acton en mr. drs. R. E. Karg MPM beiden in de hoedanigheid van adviseurs van de minister.

Er is gesproken met Monique Commelin, directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland. Er is ook gesproken met de korpschef van de Nationale Politie Nederland de eerste hoofdcommissaris van politie Henk van Essen en met de regiochef Amsterdam de hoofdcommissaris Frank Paauw.

Gedurende deze gesprekken zijn er mogelijkheden geëxploreerd over de verdere samenwerking tussen beide politiekorpsen op het niveau van capaciteitsversterking, met een focus op specialistische politiezorg, alsook het optimaliseren van de bedrijfsvoering en Human Resource  Management (HRM) van het KPS. Binnen het “Makandra”-project zijn er 4 leergangen in concept gereed die dit jaar nog van start zullen gaan waaronder Financieel Rechercheren, Recherchevaardigheden en Forensische Opsporing, Buurtmanagement en de inspecteursopleiding.

Ter finaliseren van deze leergangen heeft de directeur BVBKPS tezamen met het hoofd van de Surinaamse Politie Academie de hoofdinspecteur van politie Maureen Palmtak LL.M, BPol gesprekken gevoerd met de counterparts en deskundigen. Tevens is er met de Nederlandse Politie Academie van gedachten gewisseld omtrent reorganisatie van het politieonderwijs met het oog op borging van duurzame leergangen gebaseerd op de reële behoefte van de operatie van het KPS.

Vanuit beide partijen binnen deze samenwerking is de commitment geuit om de nodige inspanningen te plegen ter verhoging van de veiligheid en de sterkere aanpak van debasis politiezorg, transnationale georganiseerde misdaad en ondermijning. Afgesproken is om deze samenwerking verder te structureren en het overleg op zowel beleids- als technisch uitvoerend niveau structureel te voeren met het oog op duurzame borging daarvan.