De Boodschap
Financiën & Planning

Wet Belasting Toegevoegde Waarde gewijzigd: 5% BTW op brandstof toegevoegd

Een tarief van 5% is toegevoegd aan de Belasting Toegevoegde Waarde (btw). Dit tarief zal worden geheven op brandstof en wordt berekend op de verkoopprijs van motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie.

Het tarief van 5% maakt deel uit van een aantal aanpassingen die in een wetswijziging zijn opgenomen. De wetswijziging is op donderdag 29 december 2022 aangenomen in de Nationale Assemblee. De btw gaat in op zondag 1 januari 2023.