De Boodschap
Financiën & Planning

Wijzigingen vrijstellingen in verband met inwerkingtreding btw

De Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (btw) is op zondag 1 januari 2023 in werking getreden. Dit heeft mogelijk invloed op reeds uitgegeven vrijstellingen op de omzetbelasting.

Alle vrijstellingsbeschikkingen die uitgegeven zijn op grond van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996, Wet op het statistiekrecht, het grondstoffenbesluit 1997 en Wet Omzetbelasting 1997 blijven van kracht. Echter, zal bij de inwerkingtreding van de btw per 1 januari 2023 de Wet Omzetbelasting 1997 komen te vervallen. Hiermee komen ook de vrijstellingen hieraan gekoppeld te vervallen. Ondernemers die gebruik maakten van deze vrijstellingen, zullen bij de import de btw betalen conform de wet. Deze betaalde btw kan worden verrekend. De voorwaarde hiervoor is dat de importeur geregistreerd moet zijn voor de btw.

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn de beschikkingen die zijn uitgegeven op grond van het Grondstoffenbesluit 1997. Voor de invoer van goederen op grond van het grondstoffenbesluit, geldt dan in plaats van gedeeltelijke vrijstelling van omzetbelasting, gedeeltelijke vrijstelling van btw.