De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

WWF informeert AWJ over Sustainable Forest Livelihoods Project

In het streven van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) om Decent Work in geheel Suriname te bewerkstelligen, zodat personen waar zij zich ook mogen bevinden in ons land in hun levensonderhoud kunnen voorzien, verwelkomt minister Steven Mac Andrew alle initiatieven die dit doel of soortgelijke doelen nastreven. In dit kader heeft de minister op dinsdag 25 april 2023 de directeur voor Suriname and Guianas World Wildlife Fund (WWF), David Singh en de Landscape coördinator, Anna Mohase, ontvangen om geïnformeerd te worden over het project “Sustainable Forest Livelihoods for Communities of Guyana and Suriname,” welke WWF Guianas zal uitvoeren. De algemene doelstelling van het project is het behoud van gezonde bossen en natuurlijke hulpbronnen, waarbij wordt gestreefd naar het versterken van duurzame lokale gemeenschapsontwikkeling in bosgemeenschappen en het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor levensonderhoud in die gemeenschappen.

De minister en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, hebben WWF Guianas geïnformeerd over het midden-lang arbeidsmarktbeleid, welke vorig jaar is geadopteerd, waarin er onder meer een focus is op inheemse – en tribale volken. Eveneens is aangegeven dat erop zeer korte termijn een Commissie Ondernemerschap en Werkgelegenheid Binnenland vanuit het ministerie zal worden geïnstalleerd, die een plan van aanpak zal moeten uitwerken om Decent Work ook ingang te doen vinden in het binnenland. Ook het bevorderen van “green jobs,” zoals vervat in het Derde Decent Work Country Programma kwam tijdens het onderhoud ter sprake. De bewindsman en de onderdirecteur Arbeidsmarkt gingen ook in op de mogelijkheid om lokale gemeenschappen vaardigheden aan te leren, welke hun een grotere kans bieden op de arbeidsmarkt. Hierbij kwam naar voren, dat de werkarmen van het ministerie, namelijk SAO, SPWE, SHTTC en RACO, reguliere (vak)trainingen kunnen verzorgen, maar ook trainingen op maat kunnen ontwikkelen en verzorgen.

Minister Mac Andrew heeft blijk gegeven ontvankelijk te zijn voor samenwerking in het kader van de uitvoering van het WWF-project en ziet met name een rol hierin weggelegd voor de verschillende werkarmen van het ministerie. De bewindsman ziet ook graag, dat WWF zal participeren in de meetings van de te installeren Commissie en acht een uitwisseling van informatie op diverse gebieden, zoals “green jobs” dringend noodzakelijk. Minister Mac Andrew bedankte zowel Singh als Mohase voor de bereidwilligheid om informatie over het project te delen, alsook voor het zeer constructief onderhoud.