De Boodschap
Kabinet van de PresidentLandbouw, Veeteelt & Visserij

Zware regenval stagneert oogst

De afgelopen dagen is er in korte tijd veel neerslag geweest met wateroverlast als gevolg. Dit heeft voor stagnaties gezorgd bij de oogst van verschillende gewassen meldt Landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam. De directeur zegt dat de oogst nog niet verloren is en dat er gewerkt wordt aan de opvoering van de afvoercapaciteit.

De recente regens in verschillende districten hebben invloed op het oogstproces. Het district Wanica heeft ongeveer 200 hectare aan groenten en knolgewassen die vanwege de neerslag verloren dreigt te gaan. In het district Saramacca is er 50 hectare groenten en fruit die onder water ligt, maar nog niet verloren is terwijl er in Para 5 hectare aan wortel en knolgewassen is die te kampen heeft met wateroverlast. “We hebben tot nu toe geen klachten gehad van boeren uit Commewijne, maar de situatie is van dien aard dat wij indien de regens blijven aanhouden, wel grote verliezen kunnen verwachten”, aldus directeur Jairam.

Vooralsnog wordt middels het opschonen van lozingen gewerkt aan het opvoeren van de afvoercapaciteit. Daarnaast zijn er ook structurele maatregelen waarbij er gewerkt wordt aan het vervangen van pompen. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij is al geruime tijd bezig met het 19-pompen project. Hierbij worden 10 leefgebieden van pompen voorzien die zowel voor wateroverlast als het bevloeien van landbouwgronden van nut zijn. Het plaatsen van de pompen zal over een aantal jaren verspreid uitgevoerd worden vanwege de hoge installatie kosten van rond 6 miljoen USD. Het is in de planning om de 2 van de 4 pompen in Wakai te Nickerie te vervangen. Van de 3 pompen te Wageningen is reeds 1 vervangen.
“Op polder niveau zijn we samen met de waterschappen en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu ook bezig. Het onderhoud wordt overgedragen aan de belanghebbenden, de boeren, die bijdragen aan regulier onderhoud voor een goede waterhuishouding en de garantie van productie”, meldt Jairam.