De Boodschap
Defensie

122 militairen bevorderd naar naast hogere rang

Het ministerie van Defensie heeft 122 militairen bevorderd naar een naast hogere rang. De bevorderingsplechtigheid vond op vrijdag 2 juni 2023 plaats in de Memre Buku Kazerne. Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera benadrukte bij deze gelegenheid dat de bevorderingen geen gunst zijn, maar een administratieve afhandeling waar de manschappen wettelijk aanspraak op maken. “Het is wettelijk geregeld en wel verdiend, vandaag vervullen we onze plicht,” aldus de bewindsvrouw. 

Volgens haar moeten militairen zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid om zodoende uitmuntende prestaties te kunnen leveren. De minister voegde eraan toe dat militairen in de afgelopen periode hebben bewezen dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de binnenlandse veiligheid. Minister Mathoera stelt ook dat de militair door moeten blijven leren. Zij stimuleerde de groep bevorderden daarom zich middels opleidingen verder te scholen. “Hierdoor zal het leger groeien en excellente prestaties neerzetten. Training, vaardigheid en kennis zijn enorm belangrijk en daar wordt dus optimaal in geïnvesteerd”, aldus de bewindsvrouw. 

Net als de defensieminister sprak ook bevelhebber Werner Kioe-A-Sen de militairen die de ambitie hebben om verder te groeien binnen de defensieorganisatie, bemoedigend toe. Niet alleen digitale vernieuwingen op defensiegebied, maar ook de steeds complexer wordende dreigingen verplichten het Nationaal Leger om innovatief te zijn. De legeraanvoerder drukt alle militairen op het hart om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Het doet kolonel Kioe-A-Sen goed dat de manschappen geleidelijk aan én op tijd worden bevorderd. Hij vraagt het overig personeel geduld te betrachten. “De achterstanden worden geleidelijk aan ingelopen”, aldus de legerfunctionaris. 

Minister Mathoera merkt op dat het personeel belangrijk is binnen de organisatie. “De kwaliteit van elke individuele militair bepaalt gezamenlijk de kwaliteit van onze hele defensieorganisatie. Als een militair het goed doet, dan is dat een inspiratie voor andere collega’s”, stelt de defensieminister. Ze voegt verder eraan toe: “Wij moeten zo goed als mogelijk voorbereid zijn om het beste van onszelf te geven om vrede en veiligheid te bewerkstelligen en dat kunnen we alleen bereiken door de inzet van elke militair.” De samenleving moet volgens de bewindsvrouw op elk moment op het leger kunnen rekenen. “Met uw houding en output verhoogt u het imago van het Surinaams Nationaal Leger”, gaf ze de bevorderden verder mee.