De Boodschap
Kabinet van de President

Aanpak boedelproblematiek cruciaal voor ontwikkeling Suriname

De boedelproblematiek in Suriname blijft zich maar voortslepen. Op vrijdag 22 juli 2022 heeft regeringsleider Chandrikapersad Santokhi een presidentiële commissie geïnstalleerd om dit vraagstuk op te lossen. De commissie ‘Boedelproblematiek in Suriname’ moet zich beijveren om deze problematiek op te lossen. Ook heeft zij tot taak het voorbereiden van conceptwetten en de regering te voorzien van adviezen. De installatie heeft plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

Het staatshoofd heeft benadrukt dat het nu tijd wordt om dit probleem daadwerkelijk op te lossen. “Men is ook onzeker om te investeren in gronden. Hiermee moeten ook ondernemers worden ondersteund dat ze zekerheid hebben om te kunnen investeren.” President Santokhi heeft aangegeven dat burgers een financiële lening moeten kunnen krijgen op hun stuk grond. Dit zal een spin-off effect hebben op de ontwikkeling van Suriname.