De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert werkgroep “Command Center Safe City”

Er is door de overheid een Safe City project uitgevoerd waarbij 378 camera’s in de stad en enkele districten zijn geïnstalleerd. Het doel van dit project is om de algehele veiligheid in Suriname duurzaam op peil te houden. Ook is er een command center opgeleverd van waaruit de monitoring van alle beelden plaatsvindt. President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 22 juli 2022 de werkgroep “Command Center Safe City” geïnstalleerd.

Deze presidentiële werkgroep moet het staatshoofd adviseren omtrent de opzet van een operationeel unit voor de command center. De regeringsleider heeft benadrukt dat hij een voorstel betreffende een beheerstructuur van deze center verwacht. “De groep moet alle knelpunten onderzoeken en inventariseren. Ook moet er gekeken worden hoe alle diensten in geval van calamiteiten effectief gebruik kunnen maken van de operationeel unit,” aldus de president.

De command center is al enkele jaren operationeel en heeft haar nut bewezen. Echter is er behoefte aan upgrade en onderhoud. Het staatshoofd wenste de commissie succes toe met de te verrichten werkzaamheden.