De Boodschap
Justitie & Politie

Aanpak skalians in het kader van bestrijding milieucriminaliteit

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen dagen haar taak in het kader van bestrijding van milieucriminaliteit voortgezet. In de periode van woensdag 28 september 2022 tot en met vrijdag 30 september 2022 heeft het Openbaar Ministerie met ondersteuning van leden van het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname (KPS) in het district Marowijne en wel in het gebied Stoelmanseiland, inspectie werkzaamheden verricht. In dat verband zijn 10 skalians, waarvan acht grote en twee kleine, die in genoemd gebied opereerden in beslag genomen en daarna onbruikbaar gemaakt.

 

Betreurenswaardig is dat daarbij gebleken is dat aan de Surinaamse zijde van de rivier de meeste oevers reeds goudwinningsactiviteiten hebben doorstaan, en daardoor totaal zijn vernield danwel dat er thans levendige goudwinningsactiviteiten plaatsvinden. Triest beeld. Op enig moment zal dat vergaande consequenties hebben voor mens en milieu.

Het Openbaar Ministerie is tijdens de inspectie ook gestuit op pontons, die grind ontginnen in de rivier in de omgeving Herminakondre. Het is gebleken dat de vergunning van één ponton vanaf het jaar 2020 is vervallen. De werkzaamheden zijn onmiddellijk stopgezet en is de ponton met alles wat daarbij hoort, inbeslaggenomen. De eigenaar moet zich aanmelden op recherche oost. De andere ponton behoort toe aan een bekend bedrijf in Suriname, welke wel in het bezit moet zijn van een vergunning. De verantwoordelijke op de ponton is aangezegd om deze vergunning op zeer kort termijn te overhandigen aan recherche oost.

Het Openbaar Ministerie heeft samen met het KPS en leden van het Nationaal Leger de hun toebedeelde taken op basis van wet en recht en in het belang van de samenleving uitgevoerd en zal zulks ongestoord voortzetten.