De Boodschap
Kabinet van de President

ACS als katalysator voor ontwikkeling in de regio

Functionele samenwerking gericht op duurzame groei

De Associatie van Caribische Staten (ACS) is een belangrijk orgaan dat voortkomt uit het verlangen van 35 verdragsstaten, landen en gebieden in de Grote Cariben om de samenwerking binnen de regio te versterken. Haar primaire doel, zoals vastgelegd in het verdrag tot oprichting van de ACS, is om een platform te bieden voor raadpleging, samenwerking en gezamenlijke actie voor haar lidstaten. Suriname heeft van 6 tot 9 mei een succesvolle ACS-conferentie georganiseerd. In een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname op dinsdag 14 mei is minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) uitgebreid ingegaan op waar de ACS voor staat en wat de meerwaarde van de organisatie is voor de regio.

“De ACS is geen politieke organisatie. Het is opgericht om de samenwerking tussen alle gebieden te bewerkstelligen”, merkt de bewindsman op. De ACS is opgericht om samenwerking te bevorderen tussen landen in het Caribisch gebied op gebieden zoals economische ontwikkeling, handel, duurzaamheid en cultuur. Dit betekent dat haar hoofddoel niet gericht is op het aangaan van politieke verdragen, het nemen van bindende politieke besluiten of het oplossen van puur politieke kwesties tussen de lidstaten. In plaats daarvan richt de ACS zich op het stimuleren van economische groei, het verbeteren van de handelsbetrekkingen tussen de lidstaten, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het versterken van culturele banden binnen de regio. “De ACS is gericht op functionele samenwerking. De organisatie wil de Caribische Zee beschermen en een zone van vrede creëren in de regio. We willen geen conflicten in de regio en indien die er zijn, moeten ze door dialoog worden opgelost”, aldus minister Ramdin.

De bewindsman geeft aan dat connectiviteit en infrastructuurontwikkeling ook behoren tot een van de belangrijkste aspecten waarop de ACS focust. Samen met productieverhoging is connectiviteit een van de belangrijkste thema’s geweest waarover er tijdens de conferentie van gedachten werd gewisseld. “Productie en connectiviteit beperken zich niet alleen tot economische groei, maar gaan verder. Het is de basis voor structurele ontwikkeling.” Hij laat weten dat de digitale connectiviteit in deze tijd heel belangrijk is. “Dat gaat niet alleen over internet en toerisme, maar we denken ook aan bancaire zaken en overheden die met elkaar kunnen communiceren”, zegt minister Ramdin.

De bewindsman geeft verder aan dat het beschermen van het milieu ook een van de belangrijke opdrachten is van de ACS. Zo is tijdens de conferentie in Suriname opgeroepen tot collectieve actie om de ACS-landen beter voor te bereiden op klimaatuitdagingen. De ACS is voorstander van dat de regio zich in de voorhoede van de “groene en blauwe ontwikkeling” gaat positioneren. Groene ontwikkeling richt zich op milieuvriendelijke praktijken zoals hernieuwbare energie en duurzame landbouw, terwijl blauwe ontwikkeling zich richt op duurzame exploitatie van de oceanen en kustgebieden, zoals visserij, mariene energie en behoud van mariene ecosystemen. Beide benaderingen streven naar economische groei met respect voor het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Minister Ramdin merkt op dat de ACS als de tweede grootste organisatie op het westelijk halfrond een belangrijke partner is om gebieden te verbinden. De ACS neemt ook natuurrampen serieus, gezien de voortdurende kwetsbaarheid van alle landen en gebieden in de regio. Het thema van natuurrampen staat hoog op de regionale agenda van de ACS vanwege de verwoestende fysieke en economische gevolgen die deze rampen kunnen hebben. Tot slot richt de ACS zich op transport, met name het bevorderen van efficiënte en levensvatbare intraregionale lucht- en zeeroutes. Dit niet alleen om nauwere intraregionale betrekkingen te faciliteren, maar ook als een essentiële basis voor samenwerking op alle eerdergenoemde gebieden. In essentie speelt de ACS een centrale rol in het bevorderen van samenwerking, het aanpakken van gedeelde uitdagingen en het nastreven van gezamenlijke doelen binnen de Grote Cariben, wat resulteert in een veerkrachtige en duurzame regionale gemeenschap.