De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SPWE traint marktventers in ‘Basic entrepreneurship Food Packaging and labelling’

De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) is op maandag 13 mei 2024 gestart met de training  ‘Basic entrepreneurship and Food Packaging and labelling’ voor 17 marktventers van de markt Leiding 11A. Deze training wordt uitgevoerd  in samenwerking met de stichting Agrarische Ontwikkeling Leidingen en Omstreken (AOLO) in het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF)- 10 project, dat wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB). De training wordt verzorgd in de periode van 13 mei tot en met 12 juni met de focus op de onderdelen: ondernemerschapsontwikkeling, business resilience, verpakking en etikettering en zal de ondernemers in staat stellen om met de kennis en ervaring die zij zullen opdoen hun onderneming naar grotere hoogte te brengen.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft de eer gehad om de training voor geopend te verklaren. Overtuigd dat deze training de ondernemers de mogelijkheid zal bieden om verder te kunnen groeien, gaf hij aan blij te zijn met het onderdeel mentale weerbaarheid, dat  volgens de minister belangrijk is voor alle ondernemers en zeker landbouwers. Hij benadrukte dit door aan te geven dat landbouw gepaard gaat met vele uitdagingen en soms tegenslagen, waarbij de mentale weerbaarheid en creativiteit in overmachtsituaties ertoe leiden dat zij succes blijven boeken. Hij herinnerde zich een periode van beperkte exportmogelijkheden van bepaalde groenten, zoals hele sopropo’s, waarbij een creatieve ondernemer ertoe overging om sopropo fijn te snijden en netjes te verpakken, waardoor dat wel kon worden geëxporteerd. De bewindsman heeft  het durven nemen van  risico’s benadrukt voor het succesvol ondernemen.   De bewindsman is ervan bewust, dat landbouwers een grote bijdrage leveren aan  basisvoeding voor de gemeenschap en ziet deze training daarom als een must  voor de doelgroep.  Mac Andrew twijfelt niet aan de capaciteit van de SPWE, die middels het aanbieden van verschillende trainingen, maar ook begeleiding, ondernemerschap wenst te bevorderen en te vergroten.

De overige sprekers waren Bholanath Narain, districtscommissaris (DC) van Wanica Noord-West, tevens voorzitter van de AOLO, die er niet aan twijfelt dat de marktventers na afronding van de training, zullen kunnen werken aan product- en kwaliteitsverbetering van hun goederen en diensten.  Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Toezicht bij de SPWE, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt  op het ministerie, heeft  het belang van ondernemerschap  benadrukt als onderdeel van een groeiende economie. Zij gaf aan dat de bijdrage van de landbouwers aan de samenleving van eminent belang is, daar zij steeds trachten gezonde voeding aan de man te brengen, wat zeker goed is voor de gezondheid van burgers. Ook de directeur van de SPWE, Etienne Etman, heeft de marktventers bemoedigd om zich in te zetten tijdens de training, aangezien het zal resulteren in verrijking van hun kennis, die van belang is voor de landbouwers, hun onderneming, producten, uitgaven, en inkomsten,  kortom hun succes. Alle sprekers hebben de marktventers succes toegewenst en kijken uit naar een succesvolle afronding van de training.