De Boodschap
Kabinet van de President

Groen initiatief in Suriname; een miljoen bomen in vijf jaar

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) heeft het project ‘Planting one million trees in 5 years in Suriname’ gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi. Op maandag 14 mei 2024 ontving het staatshoofd een delegatie, bestaande uit OGA-directieleden en enkele stakeholders, op het kabinet. Het project heeft tot doel de groenvoorziening en verfraaiing in steden en districten te verbeteren, evenals de veerkracht van de groen-grijze infrastructuur te versterken en de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen.

De betrokkenheid van de gemeenschap zal worden aangewakkerd via het Prani Yu Djariproject van het Instituut First Lady (IFL), het Krin Birtiproject van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), de Community Fruit Gardens van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), en een gedecentraliseerde benadering vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Dit grootschalige plantenproject schetst een uitgebreide strategie om dit doel te bereiken in negen districten van Suriname, met uitzondering van Sipaliwini. OGA-directeur Indersing Gangabisoensingh zegt dat het streven is om in de negen districten een totaal van één miljoen verschillende bomen te planten in de komende vijf jaar, met gemiddeld 125.000 bomen per district.

De voornoemde stakeholders zullen samen met niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) worden betrokken bij de uitvoering van het project, maar ook elke andere organisatie die dit project een warm hart wil toedragen, zal door OGA worden betrokken. Volgens de OGA-directeur zullen wetstrekkingen, pleinen en parken beplant worden in een bepaalde structuur, en daarnaast zullen zelfs op erven van mensen liefst fruitbomen worden geplant. “Het mooie ervan is dat we het plantmateriaal zelf zullen aanmaken. Elk district moet daartoe in staat zijn. We gaan plantenkwekerijen opzetten, maar ook compostfaciliteiten”, merkt Gangabisoen op.

Het staatshoofd heeft zijn zegen gegeven om het project te starten op 24 mei 2024, waarbij de officiële lancering zal plaatsvinden aan de Helena Christinaweg en Poerwodadiweg in het district Wanica. Het gehele traject aan de Poerwodadiweg, vanaf de hoek van de Helena Christinaweg tot aan de Tawangsarieweg, wordt beplant met neem-bomen. President Santokhi heeft aandacht gevraagd voor het blijvende onderhoud van de geplante bomen, evenals voor de veiligheid van weggebruikers. Hij is van mening dat er geen bomen langs wegen geplant moeten worden die een gevaar vormen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers. Volgens het staatshoofd moet er zeker gekeken worden naar faciliteiten die de veiligheidsaspecten waarborgen. Hij heeft verder vragen gesteld over het type boomsoorten die geplant gaan worden, met inachtneming van de infrastructuur van de gesloten en open rioolstelsels. Hij is zeer onder de indruk van het initiatief en kijkt vol belangstelling uit naar de uitvoering. Het project wordt deels met eigen faciliteiten en met donormiddelen uitgevoerd. Er is aan de president gevraagd om het project op te nemen in de komende begrotingen. Het staatshoofd heeft tevens een geste ontvangen van de OGA-directeur.