De Boodschap
Justitie & Politie

Afgifte e-rijbewijs start bij minister Kenneth Amoksi

De afdeling rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft het eerste biometrische oftewel e-rijbewijs afgegeven. Op dinsdag 9 februari 2021 viel aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de eer te beurt om als eerste zijn e-rijbewijs in ontvangst te nemen. Het e-rijbewijssysteem is onderdeel van het vorig jaar maart ingevoerde Document Security System, waaruit ook het e-id-project is voortgevloeid. Minister Amoksi merkte net als hoofdinspecteur Marcel Blackson van de voornoemde KPS-afdeling op dat het project heel wat oponthoud heeft gehad.

Een groot deel is te wijten aan stagnatie van de wetgeving. “Het heeft extra geduurd om het door de Raad van Ministers te krijgen, omdat er gekeken werd naar andere modellen”, liet de bewindsman onder meer weten. Dat het nu zover is, stemt hem goed, vooral omdat er per dag ruim honderd rijbewijzen worden gedrukt. Minister Amoksi rekent erop dat de achterstand wordt weggewerkt, ook in de districten waar het e-rijbewijs voorlopig ook zal worden verstrekt. Naast Paramaribo zijn dat Moengo en Nickerie. De bewindsman kijkt ook uit naar de mogelijkheden die het rijbewijs biedt, de toepassingen en de link met andere instanties zoals verzekeringsmaatschappijen. Hij spreekt de hoopt uit dat met het systeem ook de criminaliteitsbeheersing gediend wordt.

Voormalig E-Government-voorzitter Gardelito Hew A Kee zei dat hij en zijn team zich steeds sterk hebben gemaakt om niet alleen de documenten die uitgegeven worden door de Surinaamse overheid veiliger te maken, maar ook het proces. Met het systeem is het onmogelijk te vervalsen of personen aan een rijbewijs te helpen. In het systeem kan namelijk ook worden nagegaan wie de verantwoordelijke hiervoor is. Hew A Kee legde ook de nadruk op de decentralisatie. Verder gaf hij aan dat met hetzelfde systeem straks ook het e-paspoort geproduceerd zal worden.

Hoofdinspecteur Blackson felicteerde de groep geslaagden die vanaf maart wachtende zijn met het feit dat zij binnen niet al te lange tijd tot de eerste personen zullen behoren die in het bezit zullen zijn van zo’n document. Hij sprak van een nieuw en internationaal gangbaar systeem dat beter beveiligd is. “Met dit systeem zullen de controles op termijn efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Ook zal de dienstverlening naar samenleving verbeteren. Zo kunnen erop dag basis honderden rijbewijzen worden uitgeprint waardoor er geen lange wachttijden kunnen ontstaan”, aldus de politiefunctionaris. Hij hoopt op meer successen van zijn afdeling waarbij zij de samenleving beter van dienst kan zijn. Op geslaagden deed de hoofdinspecteur een beroep om de mediaberichten te volgen voor de dagen waarop zij op de verschillende nog bekend te maken locaties terecht kunnen voor het afhalen van hun e-rijbewijs.