De Boodschap
Financiën & Planning

Suriname en IMF zetten gesprekken voort

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben op dinsdag 9 februari 2021 overleg gehad met de technische missie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Op deze virtuele vergadering besprak Suriname met het IMF de mogelijkheden tot samenwerking. Tijdens het overleg werd vastgesteld dat Suriname op eigen kracht al veel en goed werk heeft verricht, zonder het IMF en andere financiële instellingen.

Minister Achaibersing onderstreepte ook in dit gesprek dat Suriname hoe dan ook het Crisis- en Herstelplan (CHP) zal uitvoeren. De maatregelen die met het IMF besproken worden, zijn allemaal onderdeel van het CHP. Voorafgaand aan het overleg met het IMF, hebben de Surinaamse autoriteiten consultaties gehouden over het Crisis- en Herstelplan en een eventuele samenwerking met het IMF.

Door het IMF zijn gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van De Nationale Assemblee, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), verschillende vakministers, bankinstellingen, bedrijfsleven organisaties, NGO’s, de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Sociaal Economische Raad (SER), de Energiebedrijven Suriname (NV EBS) en de vakbeweging. Verder met mijnbouwbedrijven, de vereniging van cambiohouders, de procureur-generaal, de Consumentenkring en de Financial Intelligence Unit.

Het IMF refereerde aan de door Suriname gepleegde inspanningen. Zo is van Surinaamse zijde onder andere gezorgd dat er onafhankelijke consultaties konden plaatsvinden tussen het IMF en lokale organisaties.  Ook heeft Surinaamse gezorgd voor alle vice versa vertalingen tussen het Nederlands en het Engels, zodat elke betrokkene een mening en inzichten kon geven over de toekomst.

Het overleg met het IMF gaat voort. Over belangrijke punten als de herschikking van de schulden en over de wisselkoers moet nog verder gepraat worden. Van Surinaamse zijde is benadrukt dat er aandacht moet zijn voor de gevolgen van deze beleidsmaatregelen, voor de totale samenleving maar specifiek voor kwetsbare groepen. De gevolgen van COVID-19 hebben het probleem lastiger gemaakt. Het IMF is bereid te kijken hoe ook hierin enige steun te bieden.

Namens het IMF participeerden in deze vergadering dhr. Nigel Chalk, deputy director in the IMF’s Western Hemisphere Department, dhr. Alfonso Bevilaqua, executive director (ED), dhr. Bruno Saraiva alternate ED van de IMF Executive Directors Office, waar Suriname deel van uitmaakt. Verder de mission chief dhr. Ali Allichi en mw. Delia Velculescu van het IMF Strategy, Policy en Review (SPR) Department.