De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Guyana ontboden door ministerie van BIBIS

De ambassadeur van Guyana, Keith George, is op donderdag 22 september 2022 door de ad interim minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Krishnakoemarie Mathoera, ontboden. Dit, naar aanleiding van uitspraken die gedaan zijn door Guyanese regeringsfunctionarissen met betrekking tot de kwestie van de illegale Guyanese vissers in Surinaamse wateren.

Tijdens dit gesprek heeft ad interim minister Krishnakoemarie Mathoera de uitspraken van de vicepresident van Guyana bestempeld als te zijn onverantwoordelijk, niet diplomatisch en welke niet in lijn zijn met de geest van de samenwerking als buurlanden. Voorts gaf de minister aan dat de uitspraken onnodige druk op de relatie leggen, omdat beide ministers van Buitenlandse Zaken drukdoende zijn om zaken te bespreken.

Minister Mathoera communiceerde verder het regeringsstandpunt dat de uitspraken van de vicepresident als een onvriendelijke daad worden beschouwd die volledig in contrast is met de goede betrekkingen tussen de beide staatshoofden.

Tot slot is er tijdens deze ontbieding een beroep gedaan op de vicepresident van Guyana om de diplomatieke inspanningen af te wachten en zich te onthouden van verregaande publieke uitspraken omtrent deze kwestie, die thans aan de orde zijn tussen de beide landen.

De ambassadeur van Guyana in Suriname, zal de boodschap van de ad interim minister van BIBIS, overbrengen aan de president van Guyana.