De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Moertabat overhandigt geloofsbrieven aan president Widodo

Op maandag 20 februari 2023 heeft de Buitengewoon- en Gevolmachtigd Ambassadeur van Suriname in Indonesië, Erick Rahmat Moertabat, zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Joko Widodo van de Republiek Indonesië. Dit gebeurde tijdens een ceremonie op het presidentieel paleis in Jakarta.

Voorafgaand aan deze plechtigheid heeft ambassadeur Moertabat reeds op 21 november 2022 een kopie van zijn geloofsbrieven aangeboden aan de ‘Director General for Protocol & Consular Affairs/Chief of State Protocol Director General, Andy Rachmianto, van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië.

Suriname en Indonesië onderhouden sinds 1976 diplomatieke banden. In de huidige relatie met Indonesië zal vooralsnog de nadruk worden gelegd op het verder bevorderen van de samenwerking op het gebied van, maar niet gelimiteerd tot, landbouw, mijnbouw, onderwijs, cultuur, olie en gas, handel en investeringen, alsmede capaciteitsversterking.

Tegen de achtergrond hiervan wordt gestreefd naar het tot stand brengen van een goed en duurzaam raamwerk voor samenwerking met prioriteit voor de verbetering en verhogen van de betrokkenheid van de particuliere sector, ter ontwikkeling van wederzijdse business mogelijkheden en daarnaast andere potentiële vormen van samenwerking gerelateerd aan gemeenschappelijke interesse en belang.