De Boodschap
Volksgezondheid

Ambassadeur Nederland brengt kennismakingsbezoek aan Volksgezondheid

De nieuwe ambassadeur van Nederland, Walter Oostelbos, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek op maandag 23 oktober 2023 is gesproken over de huidige en toekomstige samenwerking tussen Suriname en Nederland en wel op het gebied van de volksgezondheid.

Minister Amar Ramadhin ging onder andere in op de samenwerking sinds 2020 tussen Suriname en Nederland, waarbij er materiele en technische support is gekomen vanuit Nederland tijdens de Covid-19 Pandemie. Tussen beide ministeries van Volksgezondheid wordt er op diverse gebieden intensief samengewerkt. Zowel ambassadeur Oostelbos en minister Ramadhin is het erover eens dat deze samenwerking voortgezet dient te worden. Het ligt in de planning om meerdere gesprekken voeren om dit uit te werken. Daarnaast is er ook gesproken over de toekomstige samenwerking op het gebied van de volksgezondheid.

Het meest recente project is de ontwikkeling waarbij gedurende een jaar op regelmatige basis NICU-verpleegkundigen uit Nederland naar Suriname zullen afreizen om het NICU-team te ondersteunen. Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname zal samen met het ziekenhuis nagaan welke voorwaarden en condities nog op orde moeten worden gesteld.