De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin heeft ontmoeting met VRA

Minister Amar Ramadhin heeft een ontmoeting gehad met de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA). Het gesprek vond op maandag 23 oktober 2023 plaats in het kader van CAO onderhandelingen over het jaar 2023. Hierbij waren ook aanwezig de directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het Stichtingsbestuur.

Er zijn over diverse vraagstukken gesproken in deze onderhandelingen waarbij partijen hun visie hebben gegeven over de diverse voorzieningen binnen de CAO. Vanuit de zijde van de RGD zijn de uitdagingen binnen de organisatie weergegeven en benadrukte de minister de financieel economische uitdagingen waar de centrale overheid mee te maken heeft. Ook is het belang van de RGD en de rol van de artsen werkzaam bij de RGD besproken.

Het ministerie heeft het voorstel gedaan om de komende week verder te discussiëren binnen de regering om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Aan de VRA is gevraagd om af te zien van elke actie die voorbereid is en wordt uitgevoerd en om de komende periode verder in overleg te treden. De VRA heeft aangegeven om op 24 oktober 2023 de leiding van de RGD het besluit van de leden inzake de aangekondigde acties door te geven.