De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Ambtenaren behalen B-1 deelcertificaat van HBO Bestuurskunde en overheidsmanagement

De overheid wil het ambtenarenkader slagvaardiger maken, waardoor processen uniform en transparant worden uitgevoerd. De afdeling Vorming en Opleiding (V&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is belast met het onderwijzen en bijscholen van ambtenaren in de bestuurlijke en administratieve werkprocessen. In dat kader vond op donderdag 31 maart de uitreiking plaats van de B-1 deelcertificaten aan 39 ambtenaren, door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. Het betreft hier de tweede cohort van de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O). Deze startte in oktober 2019 met 65 cursisten bestaande uit 4 mannen en 35 vrouwen.

Hij deed een beroep op de cursisten, om tegen de achtergrond van de dynamiek, waarin de samenleving constant verandert, zich te blijven ontwikkelingen. Dit vooral als gevolg van de snelle nationale en internationale ontwikkelingen. “Leren is meer dan ooit voor eenieder, een vereiste om zich verder te ontwikkelen in zijn of haar ambt. Leren doe je echter een leven lang, want je bent er nooit te oud voor”, onderstreepte de bewindsman. De minister hoopt dat met het behalen van dit deelcertificaat, een stimulans is om het diploma te behalen, want uiteindelijk verwacht hij competente, tactvolle, gemotiveerde, klant- en resultaatgerichte, integere, dienstbare, effectief en efficiënt functionerende cursisten.

Kavitadevi Gangadin, V&O coördinator toonde zich trots met de behaalde resultaten, omdat met het certificaat, de cursisten richting kunnen geven aan hun bul. Evenals de minister, hoopt Gangadin dat alle 39 ambtenaren de opleiding afsluiten met het behalen van het diploma. De HBO B&O is een vierjarige opleiding met als doel om professionals af te leveren op bachelor niveau, die kunnen omgaan met (complexe) maatschappelijke vraagstukken, beleid kunnen maken en leiding kunnen geven in de (semi) publieke sector. Daarnaast biedt het de ambtenaren de mogelijkheid zich te specialiseren op onder andere het gebied van financiën, controle, HRM, juridisch gebied, informatiebeheer en algemeen beheer.

Bij de uitreiking van deze B-1 deelcertificaten waren ook aanwezig; directeur van Binnenlandse zaken, Nasier Eskak, de onderdirecteur Personeelsontwikkeling Organisatie & Efficiency Beleid, Majory Mulier, Jutta Soekarnsingh als lid van de examencommissie en andere toppers van het departement.