De Boodschap
Kabinet van de President

Regering staat open voor overleg met eenieder binnen rijstsector

De regering zal met eenieder praten die onderdeel is van de rijstsector. De sector is belangrijk in de Surinaamse economie en heeft over de afgelopen jaren ook veel zaken op zichzelf gedaan. Dit zei minister Albert Ramdin tijdens een persconferentie op donderdag 31 maart 2022 in Nickerie. Hij heeft in opdracht van president Chandrikapersad Santokhi aan het hoofd van een ministeriële regeringsdelegatie een onderhoud gehad met padieproducenten en -verwerkers in het rijstdistrict. Padieproducenten hadden een dag eerder de Henarbrug gebarricadeerd uit protest tegen de keldering van de padie opkoopprijs van SRD 470 naar SRD 400.

Het initiatief van de regering om met partijen te praten moet gezien worden tegen de achtergrond van haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de rijstsector niet in problemen geraakt. Minister Ramdin merkt op dat de kwestie van kostencalculatie van de padieprijs reeds jaren speelt. Hij zegt dat er tijden zijn geweest waarbij de overheid het mandaat had om richtprijzen aan te geven, waarna er gelibelariseerd werd en de sector dus zelf de prijs bepaalde. De delegatie heeft na het onderhoud in Nickerie besloten nu een overlegorgaan in te stellen.

De rol van de regering is, aldus minister Ramdin, het faciliteren van het bedrijfsleven om te produceren. “Deze sector heeft veel zaken op zichzelf gedaan over de afgelopen jaren. In de jaren dat het goed ging en er goed overleg was, was er geen probleem. Nu is er een situatie waarbij er een verschil van opvatting is tussen de producenten en de opkopers.” De bewindsman zegt dat de overheid het initiatief neemt om partijen bij elkaar te brengen en op een goed resultaat hoopt. “Dat is de rol van de overheid; om ervoor te zorgen dat een belangrijke sector van Suriname niet in de problemen geraakt.”

Hij benadrukt dat prijsvaststelling op basis van calculaties moet geschieden. Daarnaast is aan de actoren binnen de rijstsector aangegeven dat de regering subsidiëring van de sector niet als een optie ziet. Het overleg zal aanstaande dinsdag in Paramaribo worden voortgezet en minister Ramdin hoopt op een goede uitkomst. Het ligt in de bedoeling om zowel de calculaties als argumenten van beide partijen naast elkaar te leggen. De bewindsman uit zich tevreden over het bezoek. “Het was niet bedoeld om te onderhandelen, maar om consultaties te hebben met alle betrokkenen. Wat mij betreft is het een succesvol bezoek geweest. Het is nog niet het einde van het verhaal, want er zijn nog overlegmomenten”’ aldus minister Ramdin.