De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

AOV+ uitbetaald in Sipaliwini

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op dinsdag 20 december de eenmalige uitkering van SRD1000,-  (AOV+) in het district Sipaliwini uitbetaald. De kasuitbetalingen hebben plaatsgevonden te Djoemoe en Drietabbetje. Deze eenmalige uitkering van SRD 1000,- is bestemd voor seniore burgers die maandelijks slechts een AOV (Algemeen Oudedagsvoorziening) uitkering krijgen.

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo, zegt dat er vanuit het ministerie met man en macht is gewerkt om het AOV+ project uit te voeren. Hij geeft aan dat er vanuit SoZaVo alles in het werk wordt gesteld om de noden van het volk te helpen verlichten conform begroting. “Wij werken ernaartoe, zaken structureel aan te pakken”, aldus minister Ramsaran. Het AOV+ project wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). De bewindsman geeft aan dat eenieder zal krijgen waar hij recht op heeft, indien hij maandelijks slechts een AOV-uitkering krijgt. Verder vroeg de SoZavo-minister de ‘slechts AOV-genietenden’ van de overige gebieden wat geduld te betrachten.

Minister Ramsaran sprak een woord van dank uit naar de president en vicepresident toe, die goedkeuring hebben gegeven aan het AOV+ project. Ook bedankte hij de directie van SoZaVo, het AOV-fonds en alle andere deskundigen, die gezamenlijk ervoor hebben gezorgd, dat dit project tot uitvoering is gekomen.

Deze eenmalige uitkering van SRD1000,- wordt alleen in december van dit jaar gedaan. Tegelijkertijd vindt de reguliere uitbetalingen van het AOV plaats, die elke kwartaal per kas geschiedt.