De Boodschap
Kabinet van de President

Assemblee akkoord met wijziging Wet op de Jaarrekening

De Nationale Assemblee is akkoord gegaan met de wijziging van de Wet op de Jaarrekening, daterende van 2017. De ontwerpwet hiertoe is op donderdag 27 oktober 2022 met 26 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Met de Wet op de Jaarrekening wordt volgens minister Silvano Tjong-Ahin – als tweede vervanger op het ministerie van Financiën en Planning – nagestreefd om onzekerheden weg te nemen en betrouwbare en vergelijkbare jaarrekeningen te faciliteren en anderzijds een aantal fundamentele waarden en normen in de financiële verantwoording te waarborgen.

De bewindsman benadrukt dat financiële verslaggeving een standaard boekhoudkundige praktijk is om de financiële informatie en prestatie van een bedrijf over een bepaalde periode vast te leggen, meestal op jaar- of kwartaal basis. “Zonder financiële rapportage is het moeilijk tot onmogelijk een beeld te krijgen hoe goed een bedrijf financieel presteert. Middels een jaarrekening wordt de financiële transparantie bevorderd en daarmee ook de integriteit van een onderneming.”

Volgens minister Tjong-Ahin willen potentiële investeerders en kredietverstrekkers onder normale omstandigheden de financiële positie van een bedrijf goed doorgronden voordat ze besluiten om officieel te investeren. Hij zegt dat dit niet alleen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt van belang is, maar dat deze vorm van verantwoording ook vanuit een macro-economisch standpunt belangrijk is. Minister Tjong-Ahin: “Het investeringsklimaat in elk land wordt mede bepaald door de aanwezigheid van wetgeving en internationaal beproefde richtlijnen voor financiële rapportages. Dit geldt voor zowel de overheid als de particuliere sector.”

In de ontwerpwet is aangegeven dat de ingangsdatum van de verslaggeving met tenminste 1 jaar wordt vooruitgeschoven. Dit betekent dat de desbetreffende ondernemingen hun voorbereidingen dienen te treffen met betrekking tot het opmaken van de jaarrekeningen over het jaar 2021 respectievelijk 2022. Een werkgroep bestaande uit overheid en diverse stakeholders heeft het ontwerp voorbereid. Daarbij zijn diverse actoren gehoord, terwijl betrokken stakeholders ook online hun inbreng hebben gehad. Minister Tjong-Ahin zegt dat hier duidelijk naar voren is gekomen dat er behoefte bestaat aan awareness activiteiten; in eerste instantie vanuit de overheid. Voor de uitvoering van de wet komt er een overgangstermijn voor de implementatie. Daarnaast zal al hetgeen nodig is om te kunnen voldoen aan de in de wet gestelde verplichtingen in overeenstemming met elkaar gebracht moeten worden.