De Boodschap
Kabinet van de President

Parlement stemt in met Surinaams burgerschap voor 62 vreemdelingen

Een aantal van 62 vreemdelingen mag zich binnenkort Surinamer noemen. De Nationale Assemblee (DNA) heeft op donderdag 27 oktober 2022 met 39 algemene stemmen goedkeuring gegeven aan de ontwerp houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan het genoemde aantal personen. Het gaat om 37 mannen en 25 vrouwen. Tegelijk worden 7 kinderen onder de 18 jaar, waarvan drie geboren in het land van afkomst, mede-genaturaliseerd wat het totaal brengt op 69 nieuwe landgenoten.

Middels een presentatie gaf Harriet Ramdien als voorzitter van de commissie van rapporteurs aan van welk opleidingsniveau, in welke leeftijdscategorie en uit welke landen de mensen afkomstig zijn. Ook informeerde zij het parlement in welke districten de personen wonen en hoelang zij reeds in Suriname verblijven. Het gaat om 28 personen afkomstig uit Guyana, 24 uit Haiti, 2 uit India en Cuba en elk 1 uit Pakistan, Turkije, Dominica, China, Brazilie en Maleisie. In de leeftijdscategorie 20-50 jaar gaat het om 24 personen en 38 in de leeftijdsklasse 51-80 jaar. Vijf personen hebben een eigen onderneming, 1 is technische medewerker, 2 artsen (een internist en een cardioloog), 30 veldarbeiders (vissers, verkopers, schilders, chauffeurs en monteurs), 3 docenten en 2 studenten. In totaal hebben 19 geen beroep of is het beroep onbekend.

Acht mensen zijn reeds 5-10 jaar woonachtig in Suriname; vijf 11-15 jaar; tien 16-20 jaar; zes 21-25 jaar; vijf 26-20 jaar; vijf 31-35 jaar; 13 36-40 jaar; negen 41-70 jaar. Twee personen kunnen niet aangeven hoelang ze al in Suriname wonen. Voor wat de zeven kinderen betreft, zijn 2 geboren in Haiti, 1 in Guyana en 4 in Suriname. Van de 62 personen zijn 26 woonachtig in Paramaribo, 20 in Wanica, 6 Saramacca, 3 Commewijne, 5 Nickerie en 2 Sipaliwini. Het opleidingsniveau is alsvolgt: lageronderwijs 47, middelbaaronderwijs 1, hoger onderwijs 5 en onbekend 9. Ten aanzien van het laatste legde de commissievoorzitter uit dat de mensen wel naar school zijn geweest, maar niet kunnen aangeven welke school of tot welke klas.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) zei op vragen van het college dat de informatiebalie van het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken dagelijks open is voor eenieder die info wenst betreffende verblijfsaanvragen. De afdeling reist ook naar Nickerie af om de gemeenschap daar van dienst te zijn. Voor buitenlandse investeerders wordt er een one stop window opgezet bestaande uit functionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), JusPol en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Er zal hierbij een versoepelde en verkorte procedure worden toegepast. Het ministerie beschikt nog niet over data betreffende illegalen. Verder zegt de bewindsman dat een commissie Inburgering een nieuw concept zal aanbieden aan de raad van ministers. Hij reageerde hiermee op een verzoek van de commissie van rapporteurs-voorzitter Ramdien dat de regering de inburgeringsplicht als criteria opneemt bij de aanvraag van naturalisatie. Ramdien vroeg ook om een verkort proces wat betreft politierapporten. Ze is van mening dat het lange wachten tot frustratie leidt bij de aanvragers.