De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en stichting SukruPatu Saramacca tasten samenwerking af

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) een onderhoud gehad met de directie van de stichting SukruPatu Saramacca. De minister heeft drie weken geleden, tijdens de presentatie van de resultaten uit het onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar, alle stakeholders opgeroepen om de handen in elkaar te slaan om te voorkomen dat personen, in het bijzonder jongeren, nog langer onnodig een einde maken aan hun leven. De stichting wenst een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie bij jongeren en heeft in dat kader op maandag 26 september 2022 een bespreking gehad met minister Mac Andrew.

Uit de uiteenzetting van de stichting is gebleken dat ze een aantal documentaires wenst te maken over suïcide, hoe suïcidaliteit bespreekbaar te maken, hoe suïcidaal gedrag bij jongeren te herkennen en hoe zelfdoding te voorkomen. De documentaires hebben tot doel suïcidepreventie bij zowel jongeren als ouderen, middels voorlichting en bewustwording over hoe in actie te komen als suïcidaal gedrag eenmaal wordt herkend. Behalve over de inhoud van de documentaires is er ook gesproken over de kosten die gemoeid gaan met de productie en uitzending.

Het ministerie is doende om in het kader van suïcidepreventie bij jongeren een inventarisatie op te maken van welke stakeholder wat zal doen en hoe de verscheidene preventieactiviteiten te stroomlijnen in het belang van de efficiëntie, effectiviteit en coördinatie. Alle initiatieven en activiteiten die aansluiten op het jeugdbeleid worden verwelkomd. Zo ook de documentaires van de stichting die in voorbereiding zijn. “De oplossing voor het probleem van zelfdoding onder jongeren geniet de hoogste prioriteit. Wij moeten werken aan de mentale gezondheid van jongeren. Daarbij zijn voorlichting en bewustwording een aanzet tot de gewenste preventie”, stelt de bewindsman. Het ministerie heeft volgens de minister ook plannen in voorbereiding om suïcidepreventie uit te voeren met stakeholders.

Minister Mac Andrew bedankte de stichting SukruPatu Saramacca voor het initiatief en voor de betrokkenheid bij het onderwerp. Verder heeft de minister benadrukt dat er middels dialoog, samenwerking en partnerschap, het beoogde doel snel bereikt kan worden. Intern zal daarom worden nagegaan hoe met de stichting samengewerkt kan worden aan de realisatie van de documentaires. De stichting was vertegenwoordigd door Roy Zondervan, John Slagveer en Viekash Jageswan.